Мензульна зйомка. Прилади для мензульної зйомки. Установка мензули в робоче положення

Страницы работы

Содержание работы

Лекція 1. Тема: Мензульна зйомка.

План лекції

  1. Сутність мензульної зйомки.
  2. Прилади для мензульної зйомки.
  3. Установка мензули в робоче положення.
  1. Сутність мензульної зйомки.

            Основним методом топографічної зйомки території є стереотопографічна зйомка, але бувають випадки, коли аерофотозйомку застосувати неможливо, або економічно недоцільно, то в таких випадках виконують мензульну зйомку. При мензульній зйомці план місцевості одержують безпосередньо в полі і цим вона вигідно відрізняється від тахеометричної зйомки тому, що план на кожній точці звіряється з місцевістю і це дозволяє більш точно і правильно скласти план. Горизонтальні кути при мензульній зйомці не вимірюють, їх будують на плані графічно безпосередньо в полі (Рис. 1).


Для побудови кута аркуш паперу прикріплюють до верхньої поверхні мензульної дошки, установленої горизонтально,   яку   разом   з   цим   аркушем   паперу називають   планшетом   і   прокреслюють   на   ньому

сторони        горизонтального        кута        паралельно горизонтальним       проекціям       відповідних       ліній

місцевості.     Тому     мензульну     зйомку     називають кутонарисною. При мензульній зйомці в полі знімають


предмети,   контури   і   рельєф.   Для   зйомки   рельєфу визначають положення характерних точок в плані і за висотою. Зйомку виконують полярним методом, при цьому, віддалі до точок, на яких установлюють рейки, визначають за допомогою віддалеміра, горизонтальні кути на планшеті будують графічно, а перевищення відраховують по рейці або обчислюють за кутом нахилу.

  1. Прилади мензульної зйомки.

Мензульну зйомку виконують за допомогою мензули, кіпрегеля та віддалемірних рейок.

Номограмний кіпрегель КН

Основою кіпрегеля є широка лінійка (2) (Рис. 2,а) до якої за допомогою двох шарнірів прикріплена допоміжна лінійка (4), яка дозволяє наносити на планшет знімальні точки без перестановки всього приладу.

Допоміжна лінійка має паз, по якому пересувається змінна масштабна лінійка (3) з пуансоном (9) для нанесення знімальних точок.

В колонці приладу прикріплений циліндричний рівень (5) для приведення в горизонтальне   положення   планшета. Зорова труба дає пряме зображення предметів і обладнана ламаним окуляром, який повертається. Трубу фокусують кремальєрним гвинтом (8). На трубі установлено циліндричний рівень (6), що дозволяє використовувати зорову трубу приладу, як нівелір. За рівнем при вертикальному крузі спостерігають в дзеркало (7). На колонці кіпрегеля (1) (Рис.2,б) закріплена осьова система, на втулці якої закріплено круг, а на осі - зорова труба.

Нижня частина колонки прикріплена гвинтами до основної лінійки приладу.


На колонці розташований навідний гвинт труби (5), суміщений з закріпним гвинтом (8). Крім цього на колонці розташований навідний гвинт (4) і виправний гвинт (3) рівня вертикального круга. Виправний гвинт рівня закривається кришкою (2).

На рис. 3 зображено поле зору зорової труби кіпрегеля. Номограмні криві горизонтальних проекцій Д з коефіцієнтами 100 і  200   і   криві перевищень, які залежно від кута нахилу мають коефіцієнти "К" ±10, ±20, ±100, видно в полі зору труби при КЛ. В  нижній  частині  поля зору труби розташована початкова  (основна)    крива, відносно якої беруться відліки по рейці для визначення горизонтальних проекцій і перевищень. Відліки виконують по точках перетину кривих горизонтальної проекції  і кривих перевищень з вертикальною віссю середини рейки.

При візуванні на рейку основну криву наводять на нуль рейки, який установлюється за допомогою висувної підставки на висоту приладу. З основною кривою суміщено зображення лімба вертикального круга з оцифруванням градусних поділок. Перед тим, як взяти відлік, бульбашку рівня вертикального круга приводять в нуль-пункт.

Місце нуля МО і кут нахилу υ обчислюють за формулами:

Горизонтальну проекцію і перевищення по відповідних кривих кіпрегеля визначають за формулами:

де Д=100, 200 - коефіцієнт віддалеміра;  - відстань по рейці в см від податкової кривої до відповідної кривої горизонтальної проекції.

К - коефіцієнт кривої перевищень;  - відстань по рейці (відлік) в см від початкової кривої до відповідної кривої перевищень.

 - кут нахилу.

В нашому прикладі (Рис. З ) горизонтальна проекція

d=36.1 см * 100=36.1 м

Перевищення                            h=12.4 см *(+10)=+1.24 м

                                         h=6.1 см  * (+20)=+1.22 м

Кут нахилу =+1°56'

                             h=36.1 tg 1°56'=36.1 * 0.03376=+1.22

Мензула

Підставка з мензульною дошкою складається з двох частин: верхньої і нижньої.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Конспекты лекций
Размер файла:
126 Kb
Скачали:
0