Методи визначення на планшеті положення точок місцевості

Страницы работы

Содержание работы

Лекція 3. Тема: Методи визначення на планшеті положення точок місцевості.

План лекції

  1. Пряма та комбінована засічка.
  2. Способи графічного розв’язування оберненої засічки.
  1. Пряма та комбінована засічка.

Планове положення точок місцевості на планшеті визначається графічно, якщо на місцевості і на планшеті є не менше трьох точок місцевості, які нанесені на планшет за координатами.

Пряма засічка

Якщо точки "а" і "b", нанесені на планшеті, відповідають точкам місцевості А і В (Рис.5,а), то для визначення на планшеті точки "с", яка відповідає точці С місцевості, необхідно   мензулу   установити   над точкою  А  місцевості,  з  центрувати точку "а"  планшета над точкою А місцевості    і   нівелювати    планшет.

Орієнтують планшет за напрямом АВ місцевості   і   приклавши   скошений край лінійки кіпрегеля до точки а на планшеті візують на точку С місцевості. Вздовж лінійки проводять лінію а-с. Переходять з мензулою на точку В місцевості, центрують над точкою "b" планшета  і  нівелюють  планшет.  Орієнтують  планшет за  напрямом  ВА  і  прикладають скошений край лінійки кіпрегеля до точки "b" на планшеті візують на точку С місцевості і вздовж лінійки кіпрегеля проводять лінію b-с. Перетин на планшеті ліній а-с і, b-с визначає положення точки С місцевості на планшеті.


Комбінована засічка

Комбінована засічка (Рис. 5 ,б) застосовується в тих випадках коли одна із вихідних точок місцевості (наприклад, точка В) недоступна для установлення мензули. Установлюють мензулу над точкою А місцевості, нівелюють планшет і орієнтують його за напрямом АВ місцевості і прикладають скошений край лінійки кіпрегеля до точки "а" на планшеті візують на точку С місцевості і вздовж лінійки кіпрегеля проводять лінію а-с. Переходять з мензулою на точку С місцевості, намічають на проведеній лінії а-с приблизно положення визначуваної точки "с" і цією точкою центрують планшет над точкою С місцевості, нівелюють планшет і орієнтують його за напрямом СА місцевості. Прикладають сколений край лінійки кіпрегеля до точки "b" на планшеті, повертають навколо неї кіпрегель доти, доки центр сітки ниток кіпрегеля збіжиться з зображенням точки В місцевості і проводять вздовж лінійки кіпрегеля лінію b-с. Перетин на планшеті ліній а-с і b-с визначає положення точки С місцевості на планшеті. Слід пам'ятати, що пряма і комбінована засічки, виконані з двох вихідних точок є безконтрольними, тому для підвищення надійності визначення на плані визначуваної точки, засічки повинні виконуватись з використанням трьох і більше вихідних пунктів. Кути засічок повинні бути не менше 300 і не більше 1500 і всі прокреслені на планшеті напрями повинні перетинатися в одній точці.

2. Способи графічного розв’язування оберненої засічки.

1. Спосіб поворотів планшета (спосіб Бесселя).

Установлюють планшет мензули на" якому нанесені точки "а", "b" і "с", які відповідають пунктам А, В і С місцевості, в точці М, положення якої необхідно визначити на планшеті. Приводять мензулу в горизонтальне положення і прикладають скошене ребро лінійки кіпрегеля до лінії "са" на планшеті, повертають планшет доти, доки колімаційна площина кіпрегеля не буде проходити через пункт А місцевості. Після цього
закріплюють планшет і, повертаючи скошений край лінійки кіпрегеля навколо точки "с" на
планшеті, візують на пункт В місцевості і вздовж скошеного ребра лінійки кіпрегеля
проводять лінію. Таким чином буде побудований на лінії "са" кут β. Потім скошений край
лінійки кіпрегеля прикладають до лінії "ас" для цього повертають кіпрегель на 180° відносно попереднього положення, і повертають планшет мензули доти, доки колімаційна площина кіпрегеля не буде проходити через пункт С місцевості. Закріплюють планшет і, повертаючи скошений край лінійки кіпрегеля навколо точки "а" планшета, візують на пункт В місцевості, і потім вздовж скошеного краю лінійки кіпрегеля проводять лінію до перетину її в точці "р" з стороною побудованого кута β. Таким чином буде побудований на планшеті на лінії "ас" кут γ. Після цього прикладають скошене ребро лінійки кіпрегеля до точок "b" і "р" на планшеті, проводять пряму лінію "bр", залишаючи кіпрегель в такому положенні, повертають планшет мензули доти, доки колімаційна площина кіпрегеля не буде проходити через пункт В місцевості. Після цього планшет буде орієнтованим так, що лінії "ab", "bc" і "ас" на планшеті будуть паралельні відповідний лініям АВ, ВС і АС місцевості.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Конспекты лекций
Размер файла:
77 Kb
Скачали:
0