Мензульні ходи. Знімання ситуації і рельєфу. Калька висот та контурів. Викреслювання та зведення планшетів

Страницы работы

Содержание работы

Лекція №5 Мензульні ходи

План лекції:

1.  Порядок прокладання мензульних ходів. Перехідні точки.

2.  Знімання ситуації і рельєфу. Калька висот та контурів.

3.  Викреслювання та зведення планшетів.

     В закритій місцевості для побудови знімальної основи прокладають мензульні ходи.

     Вони спираються на пункти державної геодезичної мережі, пункти геодезичних мереж згущення і точки, координати яких визначені аналітичним методом.

1. Порядок прокладання мензульних ходів

1.  Установлюють мензулу над вихідною точкою А (Рис.9 ). приблизно орієнтують, центрують, нівелюють і точно орієнтують за лінією АВ, міряють висоту інструменти "і" і  записують в журнал (Таблиця 1).

2.  Вибирають точку ходу "1" закріплюють її на місцевості і установлюють на ній рейку.

3.  Скошений край лінійки кіпрегеля прикладають до точки "а" на мензулі, від якої починають хід і візують на рейку установлену на точці 1.

4.  Вздовж лінійки кіпрегеля прокреслюють лінію а-1 в середині планшета і за його рамками.

5.  Приводять рівень при вертикальному крузі кіпрегеля в нуль-пункт і по рейці відраховують горизонтальну проекцію "d" і вимірюють кут нахилу при КЛ і КП. Всі відліки записують в журнал, крім цього в журнал записують висоту точки наведення "l" на рейці.


6. В журналі обчислюють кут нахилу і перевищення
hпр точки 1 над вихідною тонкою А. Перевищення обчисляють
за формулою:hпр=dtgv+i-l. Перевищення hпр можна визначити за допомогою кривих перевищень кіпрегеля по рейці на різні висоти візування. Крім цього на прокресленій лінії а-1 на планшеті в масштабі зйомки олівцем намічають точку 1.

7. Переходять з мензулою на першу точку ходу, а з
точці А установлюють рейку, приблизно орієнтують планшет.
центрують, нівелюють і точно орієнтують по накресленій лінії
1-а на планшеті і виконують ті самі вимірювання, які
виконувались на точці А. Якщо горизонтальні проекції
збігаються то наколюють точку стояння мензули 1.
Допускається розходження 1/200 довжин вимірювання лінії.
При кутах нахилу місцевості до 5° визначення висот точок
мензульних ходів можна виконувати через точку. Кожне
перевищення в цьому випадку визначається два рази на дві
висоти візування. Розходження між прямим і оберненим
перевищенням, або між перевищеннями визначеними на різні

висоти візування не повинні перевищувати 10 см при довжині лінії до 250 м і 4 см на кожні 100 м при довжинах ліній більших за 250 м.

8. Якщо hпр і hоб не розходяться між собою більше приведених допусків, то обчислюють hср hср = hпр + hоб /2/Для виведення hср знак h змінюють на протилежний. Після цього обчислюють висоту точки 1 H1 = НА+hср. По закінчені ходу в журналі підраховують нев'язку ходу за висотою fh = Нпр - Нт, де:

Нпр - висота кінцевої точки ходу визначена з прокладання мензульного ходу

Нт - теоретична висота кінцевої точки
Величини нев'язок за висотою в мензульних ходах залежить від висоти перерізу рельєфу і повинні відповідати вимогам інструкції (Таблиця 3).

                                                                                   Таблиця 2                                                                          Таблиця 3

Масштаб зйомки

Максимальна довжина

 ходу,м

Максимальна довжина

ліній, м

Максимальна кількість

ліній в ході

Переріз рельєфу, м

Допустима нев'язка, м

1:5000

1:2000

1:1000

1:500

1000

500

250

200

250

200

100

100

5

5

3

2

0.25

0.5

1.0

2.0

5.0

0.08

0.15

0.20

0.50

1.0

Висотну нев язку в  мензульному ході розподіляють з  оберненим знаком в кожне перевищення пропорціонально до довжин сторін ходу.


протилежну до нев'язки ВВ'.


Довжини мензульних ходів залежать від масштабу знімання і повинні відповідати вимогам інструкції до довжин ходів і ліній (Таблиця 10).

Відносна нев'язка в мензульних ходах не повинна бути більше 1/300 загальної довжини ходу, а лінійна нез язка не повинна перевищувати 0.8 мм на плані. Допустиму лінійну нев'язку на плані розподіляють методом паралельних ліній. Для цього через кожну точку ходу проводять прямі, паралельні   до   напряму   нев'язки   ВВ'   (Рис.10,а) в сторону


Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Конспекты лекций
Размер файла:
348 Kb
Скачали:
0