Контроль якості зварних з'єднань. Випробування поліетиленового газопроводу

Страницы работы

Фрагмент текста работы

вирівнювання температури повітря всередині труб з температурою грунту, час витримування вибирають за нормами. При діаметрі до 300 мм — 6 год.

Підземний газопровід вважають таким, що витримав випробування на герметичність, якщо фактичне падіння тиску в період випробувань не перевищує величини, визначеної за формулою

 DР = 20 T/d,

де DР - допустиме падіння тиску, кПа; d - внутрішній діаметр газопроводу, мм; Т - тривалість випробування, год.

Якщо випробовуваний газопровід складається з ділянок різних діаметрів db d2, d3.. .dn, то величина d визначається за формулою

                         d = d12L1+d22L2+ d32L3+...dn2Ln(d1L1+d2L2+d3L3+...dnLn),

де di, d2, d3.. .dn - внутрішні діаметри ділянок газопроводу, мм;

L1 ,L2 ,L3  ...Ln - довжини ділянок газопроводу відповідних діаметрів, м.

Фактичне падіння тиску в газопроводі за час його випробування на герметичність визначається за формулою DРг=(Р11)-(Р2 + В2)

де P1, P2 — надлишковий тиск в газопроводі і в кінці випробування за показниками манометра, кПа;

B1 , В2 — те ж за показниками барометра, кПа.

При проведенні випробувань газопроводів з поліетиленових труб доцільна присутність представника підприємства газового господарства.

При здачі в експлуатацію поліетиленового газопроводу, до початку роботи комісії будівельна організація повинна подати таку додаткову документацію:

проект, затверджений у встановленому порядку, з внесеними в нього змінами, допущеними в процесі будівництва;

схему зварних стиків;

паспорти або сертифікати на труби, матеріали, арматуру та обладнання;

копію посвідчення зварника поліетиленових газопроводів;

висновок про якість матеріалу поліетиленових труб;

заключения про випробування зварних з'єднань на осьовий розтяг;

паспорт нероз′ємних  або рознімних з'єднань поліетиленових труб із сталевими.

Введення в експлуатацію газопроводу з поліетиленових труб дозволяється тільки при наявності в організації, «яка експлуатує, аварійного запасу трубка також не менше двох вузлів з'єднань для газопроводів низького і середнього тисків для кожного типорозміру експлуатованих поліетиленових труб. Аварійний запас труб повинен становити не менше 5 труб на кожні 10 км, але не менше однієї труби на кожен діаметр експлуатованого газопроводу. Аварійний запас передається безкоштовно організації, яка експлуатує, замовником і будівельно-монтажною організацією при здачі газопроводу в експлуатацію. Зберігають його під землею в спеціально виритих траншеях (в умовах близьких до умов експлуатованого газопроводу). Місце зберігання зазначають у проекті, як правило зберігають поблизу ГРП.  Організація, яка експлуатує, повинна мати комплект пристосувань для ремонту поліетиленових газопроводів та зварювальне обладнання.

Поліетиленовий газопровід в процесі засипання до здачі в експлуатацію повинен бути позначений шляхом встановлення пізнавальних знаків (пікетів). Пікети слід встановлювати по всій трасі газопроводу на відстані 200 м у містах, позначених в проекті газопостачання,   а   також

Похожие материалы

Информация о работе