Контроль якості робіт при будівництві підземного сталевого газопроводу

Страницы работы

Фрагмент текста работы

крізь метал, відводиться в місцях з пошкодженою ізоляцією в грунт і через заземлюючий електрод повертається на прилад. В місцях проходження струму в грунт виникає електричне поле. За допомогою двох індикаторних електродів, які вставлені в грунт по обидві сторони газопроводу, і під¢єднаних до них телефоних навушників, роблять висновок по величині звукового фона в місці витоку струму.

      Для роботи приладу необхідно створити такі умови:

· трубопровід повинен бути присипаним вологим грунтом, товщиною 15...30 см, за виключенням явно оголених ділянок і кінців газопроводу;

· присипка трубопроводу грунтом повинна бути проведена за 4...5 годин до початку перевірки ізоляції;

· джерело живлення приладу повинно бути працездатним;

· при роботі з приладом заборонено спиратися ногами на газопровід.

      В таблиці 4.3 (дивись таблицю 4.3) приведені види дефектів протикорозийної ізоляції газопроводів, вказані їх причини і методи перевірок. Кабінет автоматики .По закінченні всіх перевірок  виявлені дефекти, місця пошкоджень ізоляції і взяття проб повинні бути виправлені і знов перевірені.

Таблиця 4.3 Дефекти бітумної і гумо - бітумної ізоляції газопроводів, їх причини і методи контролю.

Характеристика дефекту

Причини

Методи контролю

1

2

3

Отвори наскрізь, в ізоляційному покритті.

1. Наявність вологи, механічні включення, пропуски при нанесенні покриття.

2. Недбале навантаження, транспортування і розвантаження ізольованих труб.

3.Механічні ушкодження при безпосередньому вкладанні, удари об стінки траншеї. 4. Механічні ушкодження при зсуві, вкладання на камін.

Суцільний контроль іскровим дефектоскопом перед вкладанням труб в траншею.

Після вкладання і присипки грунтом, перевірити приладом ИПИТ (або аналог)

Після засипки, перевірка шукачем ушкоджень ИП-60 (або аналог).

Те саме.

Тріщини в слоях покриття.

Хрупкість покриття, удари по ізольованій трубі, низькі t° повітря.

Зовнішній огляд покриття. Глибокі тріщини можуть бути виявлені іскровим дефектоскопом.

Порушення адгезії між слоями покриття.

Відхід від інструкції по нанесенню ізоляційного покриття.

Безпосереднє визначення адгезії в окремих місцях вирізкою трикутників в покритті.

Провисання підсилюючої обгортки при обмотуванні труби.

Незадовільний натяг обгортки.

Зовнішній огляд.

Розриви між краями обгортки.

Не забезпечені захват обгортки , нерівномірний натяг.

Те саме.

Місцеві зменшення товщини ізоляційного покриття і вибоїни на ньому.

Удари по ізольованій трубі, тертя при транспортуванні і вкладанні труб.

Зовнішній огляд вимір товщини ізоляції товщіноміром.

Різна товщина ізоляційного покриття.

Оплив ізоляції при довготривалому знаходженні труб на лежаках.

Зовнішній огляд і вибіркова перевірка товщини ізоляції по периметру і довжині труби.

Неоднорідність покриття і повітряні мішки.

Попадання вологи в покриття між слоями.

Перевірка покриття дефектоскопом.

Порушення адгезії покриття до поверхні труби.

Незадовільна очистка поверхні труби, наявність вологи, низька температура ізоляційного покриття в момент нанесення.

Безпосереднє визначення адгезиметром або вирізання трикутника з покриття.

*Примітки:  Ковери повинні бути встановлені на бетонній основі, на одному рівні з землею або поверхнею дороги. Колодязі повинні відповідати будівельній документації:

-  витримана мінімальна відстань від осі газопроводу до верху та основи колодязя;

-  (перевірити) горизонтальність газопроводу в колодязі;

-  зварні стики не повинні знаходитися в стінка колодязя.

    Використання засувок з  висувним шпинделем не рекомендується (можливо попадання води на шток).

               Рисунок 4.1 - Настінна табличка.         


    На стінах визначених будівель повинні бути таблички з позначеннями. (Приклад приведено на Рисунок 4.1)

      При встановленні компенсатора він розташовується по ходу газу за засувкою.

Стяжки компенсатора не повинні розташовуватися під газопроводом.

В мілких колодязях газопровід при виході з землі не повинен встановлюватися жорстко. Засувка або кран встановлені без перекосів.

Фланцеві з¢єднання не повинні мати перекосів. Всі болти фланцевого з¢єднання  встановлюються гайками з однієї сторони і повинні відповідати розмірам отворів. Недопустимо встановлення болтів, в яких гайка закручена не на всю глибину.

4.3.3. Випробування міських газопроводів

Випробування розподільчих газопроводів, ГРП, газових мереж споживачів на міцність здійснюється будівельно – монтажною організацією при участі представника організації яка буде обслуговувати газопровід.

Випробування на щільність розподільчих газопроводів, ГРП, газових мереж споживачів проводиться будівельно – монтажною організацією при участі представника організації яка буде обслуговувати газопровід.

Вимірювання тиску при випробуванні газопроводів  проводиться при тиску в газопроводі до 1 кгс/см² U – подібним манометром, заповненим водою або ртуттю, а при тиску   ³ 1 кгс/см² - пружинним манометром класу не нижчим за 1,5.

      Шкала манометра вибрана вірно, якщо стрілка при його роботі не виходе за межі другої третини шкали. Манометри повинні своєчасно пройти Держповірку.

Строк  повірки манометрів в органах Держстандарту – 1 рік.

 Газопроводи випробують ділянками, залежно від схеми і діаметрів

Значення відповідних тисків випробувань приведені в Таблиці

Похожие материалы

Информация о работе