Обгрунтування потреби в газовому паливі села Мала Павлівка Сумської області з розробкою його газифікації природнім газом двухступеневою системою

Страницы работы

Фрагмент текста работы

склад газу: CH4=90,5%, C2H6=3,1%, C3H8=2,9 %, C4H10=0,28%, C5H12=0,12%,       N2= 2,7%, CO2=0,4%.

                                        (1.1)

Проектом передбачається газифікація житлових будинків, комунально-побутових об’єктів. В мікрорайоні розташовані наступні промислові об’єкти: фермерське господарство, теплова потужність якого – 0,08 МВт; цегельний завод –  2 МВт; зерносушильна установка –  1 МВт; цех НГВУ –  0,6 МВт.

Також визначаю витрати газу на потреби тваринництва в індивідуальному секторі, де утримується 400 голів корів та 930 голів свиней на відгодівлі.

1.3 Опис проектованих об’єктів

          В населеному пункті природний газ витрачається на комунально – побутові потреби, на теплопостачання і на потреби промислових підприємств.

          В перщому районі природний газ витрачається на приготування їжі на газових плитах, підігріву води та опалення від двофункційних  газових котлів.

          В другому та третьому районах газ витрачається на приготування їжі на газових плитах , підігріву води від ВПГ.

          Теплопостачання першого району – місцеве.

          Теплопостачання другого і третього районів – централізоване від опалювальної котельні.

          В населеному пункті є всі заклади комунально – побутового обслуговування населення.

          Використовують газ такі промислові підприємства : машинобудівельний завод, що розташований в першому районі і молокозавод – розташований в першому районі.

          Зв'язок між газопроводами середнього і низького тисків здійснюється через ГРП.

          Будівництво підземного газопроводу проектую поліетиленовими трубами.

2.РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

2.1 Загальні положення по підрахунках

витрат газу

При розроблені проекту газопостачання населеного пункту визначають річну і годинну витрати газу на розрахунковий період з урахуванням перспективи розвитку об’єктів-споживачів природного газу. Розрахунковий період визначається планом перспективного розвитку населеного пункту і складає 20…25 років.

Витрати газу знаходжу окремо для кожної категорії споживачів:

-  на комунально-побутові і санітарно-гігієнічні потреби  населення;

-  на опалення, вентиляцію, гаряче водопостачання житлових і громадських будинків;

-  на потреби  промислових підприємств.

          Споживання газу в населеному пункті в основному залежить від кількості жителів, ступеню благоустрою житла, кількості і потужності промислових підприємств, кліматичних умов.

2.2 Розрахунок газопостачання

2.2.1 Визначення кількості жителів

Витрати газу на комунально-побутові потреби населеного пункту залежать від кількості жителів N, чол. Так як кількість їх незначна, то її визначаю для кожного з районів окремо згідно формули

,(2.1)

де      Fж – загальна площа житлових будинків в районі, м²;

         f норма забезпеченості загальною площею, м²/чол.

          Залежить від ступеню благоустрою населеного пункту і може бути прийнята для багатоповерхової існуючої забудови f = 15 м²/чол, перспективної –  f = 21 м²/чол. Для малоповерхової – f = 18 м²/чол,  [4]

Загальну площу житлових будинків Fж, м2, визначаю за формулою

Fж=Fз×В ,(2.2)

де      Fз – площа забудови в районі, яка визначається по генплану, га;

          В – густина  житлового фонду, яка знаходиться в залежності від

       поверховості житлових будинків м²/га, [4].

Типовий розрахунок веду для першого району :

Fж = 42 ×500 = 21000 м2

 

N=21000/18=1167 чол.

          Кількість жителів другого району визначаю аналогічно.

Розрахунки зводжу в таблицю (дивись таблицю 2.1).

Таблиця 2.1 – Визначення кількості жителів

Район

Площа     житлової

забудови    Fз, га

Густина    житлового  фонду

В, м²/га

Норма забез-печення жит-ловою площею, f, м²/га

Загальна площа жит-лових будин-ків, Fж, м²

Кількість жителів            N, чол.

1

2

3

4

5

6

І

42

500

18

21000

1167

ІІ

6

3300

21

19800

942

Всього

2109

Сумарна кількість жителів в селі Мала Павлівка 2109 чоловік

Похожие материалы

Информация о работе