Міри попередження під час пуску і експлуатації систем газопостачання

Страницы работы

Содержание работы

2.9. Міри попередження під час пуску і експлуатації систем газопостачання

2.9.1 Загальні положення

Пуск газу в газові мережі житлових будинків і комунально-побутових підприємств повинен виконуватись тільки після завершення комплексу будівельно-монтажних робіт , передбачених проектом, і приймання будівлі державною комісією при суворому дотриманні діючих Правил безпеки систем газопостачання України та інших нормативних актів.

Пуск газу в газові мережі житлових будинків і комунально-побутових підприємств, що вводяться в експлуатацію, як в процесі нового будівництва, так і після капітального ремонту, як правило, здійснюється до їх заселення.

Пуск газу на означені об’єкти може проводитись управліннями і службами газового господарства після письмового дозволу диспетчерського відділу підприємства.

Для видачі такого дозволу в диспетчерський відділ необхідно надати такі документи:

- схему підключення об’єкту до діючих мереж; план організації робіт (при підключенні вуличних розподільчих газопроводів);

акти приймання в експлуатацію об'єкту (розподільчі газопроводи, дворові вводи, внутрішньобудинкові газопроводи та обладнання);

документ про попередню оплату за роботи, пов'язані з підключенням до діючих газових мереж.

При необхідності виконання робіт пов'язаних з підключенням до системи
газопостачання ГРП, чи зварювальних робіт з підключенням засобів електрозахисту, додатково необхідно надавати відповідні акти.

При підключенні дворових вводів в садиби житлових будинків без одночасного пуску газу у внутрішньобудинкові газові мережі,   дозвіл  видається тільки на підключення дворового вводу і пуск газу в нього до заглушки. В цьому випадку між підземним і надземним газопроводом після відключаючого крану чи засувки необхідно утворювати розриви.

 Дозвіл на підключення газових вводів в квартири чи у виробничі приміщення ко­мунально-побутових підприємств і котелень до загального дворового вводу, який зна­ходиться під газом, може видаватись тільки після надання відповідного акту і схеми підключення (врізки) кожного окремого вводу.

      Схеми врізок повинні візуватись відповідною посадовою особою будіве­льно-монтажної організації.

Пуск газу в газопроводи та газоспоживачу виконується бригадою кваліфі­кованих слюсарів у складі не менше 2-х осіб, які мають допуск до виконання газонебезпечних робіт, навчені і пройшли інструктаж з охорони праці.

Робота з пуску газу повинна виконуватись під обов'язковим керівництвом від­повідального працівника, призначеного головним інженером управління (служби), при наявності наряду-допуску на виконання газонебезпечних робіт.

2.9.2 Підготовчі роботи

За один-три дні до пуску газу в газові мережі житлового будинку (комунально-побутового об'єкту) відповідальна особа управління газового господарства повинні надати керівникові пускової бригади такі документи:

-наряд-допуск на виконання робіт з пуску газу в газові мережі конкретного об'єкту; проект газифікації даного об'єкту;

-виконавчі креслення на виконання будівельно-монтажних робіт;

-акт приймання об'єкту в експлуатацію.

    Керівник пускової бригади особисто повинен ознайомитись з одержаною проектною та виконавчо-технічною документацією, схемою розташування дворових і внутрішніх газопроводів, газового обладнання арматури, комплектністю газових при­ладів, а потім, перед пуском газу, ознайомити на місці всіх виконавців з їх обов'язками, технічною характеристикою і комплектністю пускового об'єкту, схемою і порядком пу­ску газу і провести інструктаж з охорони праці при виконанні пускових робіт.

Кожен член бригади після одержання інструктажу повинен розписатися в наряду-допуску з виконання газонебезпечних робіт.

При передпусковому огляді об'єкту і визначенні готовності самої бригади до роботи, відповідальний за пуск газу зобов'язаний особливу увагу приділити:

відповідності узгодженого проекту і виконавчої технічної документації на га­зифікацію житлового будинку (об'єкту) виконаним в натурі будівельно-монтажним ро­ботам;

зовнішньому огляду системи газопостачання з метою виявлення можливих ме­ханічних пошкоджень трубопроводів і арматури наявності невідглушених ділянок га­зопроводів, починаючи від крану на спуску до кожного приладу до загального відклю­чаючого пристрою на вводі газопроводу в будівлю, а також правильності встановлення газових приладів і обладнання згідно з проектом;

Похожие материалы

Информация о работе