Будівництво і монтаж поліетиленових газопроводів. Експлуатація і ремонт поліетиленових газопроводів, страница 5

Рис. 12. Схема випробувань

1 - вузол з оголовком;

2 - зварний шов поліетиленових труб;

3 - вузол із вставкою.

Для забезпечення безпеки при пневматичних випробуваннях вузли повинні розташовуватись на випробувальному стенді і закріплюватись.

Вузол вважається витриманим випробування, якщо при випробуванні на герметичність допустима величина падіння тиску за 24 години не перевищує величини, визначеної за формулами.

'Виготовлення вузлів рознімних з'єднань поліетиленових труб зі сталевими виконується відповідно до прийнятих норм та правил.

Як рознімні з'єднання доцільно застосовувати поліетиленові втулки під фланці заводського виготовлення за ГОСТ 19-051-539-85 "Деталі з'єднувальні з поліетилену низького тиску для газопроводів" (рис. 13).
Рис. 13. Схема втулки під фланець

Втулки під фланці повинні застосовуватись тільки для газопроводів високого тиску ( від 0,3 до 0,6 МПа ). Для цього повинні виконуватись втулки тяжкого типу ( Т ), розміри втулок наведено в табл. 12.


Розмір втулок


Таблиця 12


Діаметр труб, мм

S

д

Д"

Z

h

Z, MM

63

5,8

102

73

50

12

3,0

ПО

10,0

158

122

80

20

3,5

160

14,6

212

172

80

28

3,5

225

20,5

268

233

80

40

4,5

•- Перед збиранням вузла рознімного з'єднання повинні проводитись такі операції:

Sобробка сталевого фланця;

Sпідготовка поліетиленової втулки;

Sприварювання втулки до поліетиленової труби;

Sвипробування вузла на міцність і герметичність.

Обробку сталевого фланця, який служить для кріплення поліетиленової втулки з відповідним фланцем сталевої труби, слід здійснювати на токарному верстаті. На верстаті повинно виконуватись

розточування внутрішнього діаметра фланця до розміру Д" + 1 мм і зняття фаски радіуса г (рис. 14). f

Рис. 14. Схема обробленого сталевого фланця

Підготовка поліетиленової втулки під фланець також проводиться обробкою на токарному верстаті. Втулка повинна закріплюватись в оправці для запобігання нанесенню подряпин або зминання стінки втулки кулачками патрона верстата. Обробка на верстаті полягає в торцюванні бурта втулки. Розмір бурта h повинен бути не менше величин, поданих в табл. 11. У втулок діаметром 63 і ПО мм відрізається литник, потім торцюється площина бурта.

При обробці не повинно спостерігати биття площин втулки.

Підготовлена втулка повинна приварюватись до патрубка поліетиленової труби довжиною 0,8-1 м зварюванням нагрітим інструментом в стик на установці УМСТ-09 або аналогічній їй конструкції.

Для виготовлення вузла рознімного з'єднання повинно проводитись послідовне збирання фланців шляхом загвинчування протилежно розташованих гайок (рис. 15).1 - штуцер;

2 - глухий фланець;

3 - фланець ГОСТ 12822-
80;

4 - втулка під фланець;

5 - поліетиленовий
патрубок.


Рис. 15. Схема підготовки вузла

Натягання фланців повинно проводитись рівномірно із зусиллям, що забезпечує герметичність вузла. Не дозволяється перетягувати різьбові з'єднання для запобігання деформації бурта втулки. Дозволяється проводити збір вузла рознімного з'єднання з втулкою під фланець на трасі будівництва газопроводу.

Дозволяється при відсутності втулок під фланець використовувати рознімні з'єднання, виготовлені за нормалями на всі діаметри поліетиленових труб. Дані нормалі є складовою частиною робочої документації при проектуванні газопроводів високого тиску.