Будівництво і монтаж поліетиленових газопроводів. Експлуатація і ремонт поліетиленових газопроводів, страница 6

Збирання вузла за нормалями проводиться в такій послідовності: підганяються корпус і фланець вузла за розмірами нормалей, розроблених інститутом "Гипрониигаз" (креслення нормалей і таблиці розмірів наведено нижче), формується розтруб на поліетиленовій трубі (розмір труби має бути 0,8-1 м); витягується з розтруба інвентарна котушка; зачитується і обезжирюється внутрішня поверхня розтруба; вводиться розтруб поліетиленової труби в конус корпуса і за допомогою болтового з'єднання стягується фланцями. При цьому зазор між фланцями має бути однаковим. Викривлення вузла рознімного з'єднання не повинно перевищувати 5%.

Рис. 16. Схема підготовки вузлів до випробувань

1 - штуцер;

2 - корпус рознімного з'єднання "поліетилен-сталь";

3 - відповідний фланець;

4 - зварний шов вузла.

Виготовлені вузли рознімних з'єднань, виконані за нормалями, підлягають випробуванням на міцність і герметичність. Випробування слід проводити попарно. Розташовувати вироби рознімних з'єднань на стенді слід аналогічно виробам нерознімних з'єднань (рис. 16).

Випробувальний тиск на міцність має бути 0,75 МПа, на герметичність - 0,6 МПа. Вузли рознімних з'єднань, які витримали пневматичні випробування, постачаються на об'єкт будівництва газопроводу в зібраному стані і оформляються паспортом, форма якого наведено вище.

Рис. 17. Схема рознімноіо з'єднання поліетиленової труби із

сталевою

1 — корпус;

2 - фланець;

3 - труба поліетиленова;

4 - гвинт;

5 - гайка;

6 - шайба.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1.  Виробничі підрозділи, які входять до ЦЗБ. Яке їх призначення?

2.  Які   вимоги   ставлять   до   транспортування   та   зберігання
поліетиленових труб ?

3.  Основні   нормативні  вимоги,  які  ставлять  до   прокладання
поліетиленових газопроводів.

4.  Основні документи з організації будівництва газопроводів.

5.  Які операції включає механічна обробка труб?

6.  Технологічний процес формування розтрубів.

Техніка безпеки при монтажі і експлуатації пластмасових газопроводів

При роботі з пластмасовими трубами, розчинниками, клеями виділяються шкідливі пари та гази. При згорянні пластмасових матеріалів виділяються токсичні речовини, які впливають на нервову систему, слизові оболонки та органи дихання. При трубозаготівельних і зварювальних роботах можливі опіки нагрітими трубами та інструментом, гліцерином, що розбризкується. Тому, виконуючи роботи по монтажу, ремонту і експлуатації газопроводів з пластмасових труб, необхідно дотримуватись вимог техніки безпеки.

До монтажу і обслуговування газопроводів з пластмас допускаються особи не менше 18 років, які пройшли медичний огляд, спеціальне навчання, інструктаж з техніки безпеки, а також склали екзамени спеціальній комісії. Забороняється допускати до роботи осіб з хворобою верхніх дихальних шляхів. У виробничих приміщеннях повинен передбачатись систематичний контроль за вмістом у повітрі

робочої зони токсичних і вибухонебезпечних газів та парів. Кожне робоче місце пов'язане з механічною і тепловою обробкою, а також зварюванням і склеюванням пластмасових труб та деталей, повинно бути добре освітлене і обладнане припливно-витяжною вентиляцією.

Працювати потрібно в спецодязі і рукавицях, а також користуватись захисними окулярами з простими скельцями. У випадку опіку необхідно місце травми промити 0,2%-ним розчином марганцевокислого калію і прикрити спеціальним бинтом.

Ручки електроінструментів та інструментів, що /працюють з нагрівом, повинні бути виконані з електро- та термоізоляційного матеріалу і не повинні нагріватись вище температури 40°С. Для нагрівального інструменту необхідно передбачити спеціальні підставки і футляри з захисними азбестовими покриттями. Переносні електрифіковані інструменти, що використовуються при роботі в приміщенні з підвищеною небезпечністю, а також поза приміщеннями, повинні бути розраховані на напругу не більше 36 В. У приміщеннях, де підвищена небезпека відсутня, допускається напруга 127 та 220 В з обов'язковим застосуванням діелектричних рукавиць, калош та килимків. Для отримання пониженої напруги забороняється використовувати автотрансформатори, дросельні котушки та реостати.