Будівництво і монтаж поліетиленових газопроводів. Експлуатація і ремонт поліетиленових газопроводів, страница 4

Для збільшення адгезії поліетилену до сталі на нагріту поверхню сталевої труби повинен наноситись поліетиленовий порошок (поліетилен низького тиску) з 5% вмістом оксиду хрому. Порошок слід наносити методом газополум'яного напилення на товщину, рівну 0,3-0,5 мм. З цією метою рекомендується застосовувати установку типу "УПН", яка серійно випускається вітчизняною промисловістю. Напилений шар повинен бути глянцевим зеленого кольору. Період між напиленням і з'єднанням не повинен перевищувати 30 секунд.

Для насадки розтруба поліетиленової труби на напилений кінець сталевої застосовують механічну установку з електроприводом.

Після насадки розтруба поліетиленової труби на сталеву спостерігається рівномірне розподілення розплаву (грата) по торцю розтруба. У випадку, коли валик продовжує збільшуватись, необхідно зняти температуру на сталевій трубі. З цією метою рекомендується охолоджування водою в навколорозтрубній зоні сталевої труби.

Виготовлене нерознімне з'єднання повинно знаходитись в установці до повного охолодження (рис. 11).

А   

1 - поліетиленова труба;

2 - розплав поліетилену;

3 - сталева труба.

Рис. 11. Схема нерознімного з'єднання

Для виготовлення виробів нерознімного з'єднання слід приймати співвідношення діаметрів і товщин стінок

 сталевих і поліетиленових труб. Дозволяється використовувати для виготовлення виробів сталеві труби іншого

Держстандарту, передбаченого проектом газопостачання (т

Таблиця 10 Діаметри і товщини стінок сталевих і поліетиленових труб

Діаметр умовного проходу труб, мм

Сталева труба

Поліетиленова труба

стандарт

зовніш­ній

діаметр, мм

товщи­на стінки,

мм

стандарт

зовніш­ній

діаметр, мм

товщи­на стінки, мм

50

ГОСТ

10705-80 (група В) і ГОСТ 10704-76

57

3,0

ДСТУ Б.В.2.7-73-98

63+

5,7+

100

108

3,0

110+

10,0+

150

159

3,0

160+

14,6+

200

219

3,5

225+

20,5+

Перевірка якості вузлів нерознімних з'єднань здійснюється проведенням поопераційного контролю в процесі виготовлення, зовнішнім оглядом і пневматичним випробуванням.

Поопераційний контроль складається з перевірки якості поліетиленових труб:

Sконтроль процесу формування розтруба;

Sконтроль якості підготовки сталевої труби;

Sконтроль температури нагрітого кінця сталевої труби і напилення поліетиленового порошку;

Sконтроль збирання з'єднання.

За зовнішнім виглядом вузли повинні відповідати таким вимогам:

довжина   розтруба   поліетиленової   труби   має   бути не менша

1.2 Дні

величина контактованої зони поліетилену із сталлю повинна становити не менше 0,8 Д„;

викривлення з'єднання по відношенню до осі труби не більше ніж 5°;

валик (ґрат) розплавленого поліетилену повинен бути рівномірно розподілений по торцю розтруба.

Випробування вузлів внутрішнім пневматичним тиском повинно проводитись на міцність і герметичність Час випробування на міцність - 1 год., на герметичність - 24 години.

Випробування повинні  проводитись не раніше  ніж через   1-2 години після охолодження з'єднання (табл. 11).

Таблиця 11

Випробування вузлів внутрішнім пневматичним тиском

Тиск у газопроводі, МПа

Випробувальний тиск, МПа

на міцність

на герметичність

Низький, до 0,005 Середній, до 0,3

0,4 0,6

0,1

о,з

/Перед випробуванням вузли повинні заглушуватись сталевими заглушками. На одній із заглушок має бути вварений штуцер для підключення шлангу компресора, установки манометра ОБМ 1-100 ГОСТ 8625-77 і запірної арматури (кран, вентиль)./

Підготовка вузлів до випробувань повинна виконуватись зварюванням вузлів нагрітим інструментом у стик на установці УМСТ-09 або аналогічній конструкції, як показано на нижченаведеному рис. 12.