Обробка подій і зміна властивостей об'єктів на Web-сторінці (Звіт з лабораторної роботи № 9)

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

„ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Звіт з лабораторної роботи №9

"Обробка подій і зміна властивостей об'єктів на Web- Сторінці"

за курсом " Програмування для глобальних мереж "

Виконав

ст. гр. КІТ-14б

Марченко В.Ю.

ХАРКІВ 2009

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 9

Тема: Обробка подій і зміна властивостей об'єктів на Web- Сторінці

Мета: Вивчення засобів і можливостей мови JavaScrіpt для обробки подій на Web- Сторінці з метою динамічної зміни властивостей її об'єктів

Індивідуальне завдання

Для зазначеного в таблиці об'єкта по 1- му події змінити всі властивості об'єкта й по 2- му події їх відновити.Хід виконання роботи

Объект

1-е событие

2-е событие

10

Буква в слове

onClick

onKeydown/W

Текст HTML:

<HTML>

 <HEAD>

  <TITLE>Лабораторная работа №9 Марченко Владимира</TITLE>

  <SCRIPT>

   n=9; 

    function change() // Изменение свойств H1

 {  

     bod.background="back1.gif";

     hd.align="center";

     document.all("hd").style.color="#00F";

     hd.style.fontSize=2*n+"mm";  // 18 mm

     hd.style.fontWeight="normal";

     hd.style.fontStyle="italic";

  }

function restore() // Восстановление свойств H1

{

     bod.background="";

     hd.align="left";

     with (hd.style)

{

     color="";

     fontSize=""; 

     fontWeight="";

     fontStyle="";

}

}

</SCRIPT>

</HEAD>

<BODY ID="bod"; onkeydown="if(event.keyCode == 87) restore()">

<H1><span lang="ru">Лабораторная работа №9 Марченко Владимира</span></H1>

<p>Буква В в слове "<a ID="hd" onClick="change()">В</a><a>ладимир" меняет свой стиль при нажатии левой клавиши мыши и возвращает свой стиль при нажатии клавиши W и w</a></p>

</BODY>

</HTML>

Отримано такі результати у InternetExplorer:

Висновок: вивчили засоби і можливості мови JavaScrіpt для обробки подій на Web- Сторінці з метою динамічної зміни властивостей її об'єктів

Похожие материалы

Информация о работе