Робота з посиланнями на Web-сторінці (Звіт з лабораторної роботи № 6)

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

„ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Звіт з лабораторної роботи №6

"Робота з посиланнями на Web- Сторінці "

за курсом " Програмування для глобальних мереж "

Виконав

ст. гр. КІТ-14б

Богачов О. С.

ХАРКІВ 2009

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6

Тема: Робота з посиланнями на Web- Сторінці

Мета: Вивчення засобів і можливостей HTML і CSS для подання на Web- Сторінці посилань і сегментуючої графіки

Індивідуальні завдання

Розробити HTML- Документ, що задає на Web- Сторінці:

    * звичайне посилання;

    * два локальні посилання;

    * посилання у вигляді сегментированной графіки із друмя областями чутливості;

    * курсор з необхідним зображенням

      (параметри всіх трьох посилань і курсору наведені в таблиці 1).

Таблица 1

Ссылка
в виде

Локальная ссылка
в виде

Локальная ссылка
в виде

Области чувствительности
сегментированной графики

Вид курсора

3

кнопки с изобр

кнопки

текста

5-угольник, окружность

wait

Хід виконання роботи

Текст HTML:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Ссылки на Web-странице</TITLE>

<LINK REL=stylesheet HREF="../../metod_HTML/my_d.css">

<STYLE> P,TABLE {color:#0000c0;font: 6mm} </STYLE>

</HEAD>

<BODY>

<A NAME="beg"></A><BR>

<TABLE WITH=80% HEIGHT=130% ALIGN=center>

<TR><TD>Обычная ссылка  в виде кнопки-изображения:

<TD><A HREF="Лабораторная работа №1.htm" CLASS="kn" style="border-width:10" >

<IMG  DYNSRC="../../metod_HTML/Orbit.avi" START=fileopen LOOP=1 HEIGHT=40 ></A>

<TR><TD>Локальная ссылка в виде кнопки:

<TD><A CLASS="kn"  HREF="#text">Конец</A>

<TR><TD>Текстовая локальная ссылка:

<TD><A HREF="#beg">Начало</A>

<TR><TD>Ссылка в виде сегментированной графики:

<TD><IMG SRC="seg1.jpg" USEMAP="#my_Map">

</TABLE>

<MAP NAME="my_map"> 

<AREA SHAPE=circ COORDS=48,49,40 STYLE="cursor:wait" HREF="Лабораторная работа №2.htm">

<AREA SHAPE=poly COORDS=193,0,243,42,243,100,138,100,132,32 STYLE="cursor:wait" HREF="Лабораторная работа №1.htm">

</MAP>

<A NAME="text"></A><BR>

</BODY>

</HTML>

Отримано наступні результати :

Висновок: вивчили засоби і можливості HTML і CSS для подання на Web- сторінки посилань і сегментуючої графіки

Похожие материалы

Информация о работе