Розміщення таблиць на Web-сторінці (Звіт з лабораторної роботи № 4)

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

„ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Звіт з лабораторної роботи №4

" Розміщення таблиць на Web- Сторін"

за курсом " Програмування для глобальних мереж "

Виконав

ст. гр. КІТ-14б

Богачов О. С.

ХАРКІВ 2009

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4

Тема: Розміщення таблиць на Web- Сторінці

Мета: Вивчення засобів і можливостей HTML і CSS для подання на Web- Сторінці таблиць із заданими параметрами

На Web- Сторінці розробити таблицю з параметрами, зазначеними в таблиці 1:

    * розмір таблиці: заданий у вигляді Mx, де M - число рядків таблиці; N - число стовпців таблиці;

    * об'єднання:

          o стовпців - задано у вигляді M(N 1-N2), де M - номер рядка, N1, N2 - початковий і кінцевий номери об'єднаних стовпців;

          o рядків - задано у вигляді N(M 1-M2), де N - номер стовпця, M1, M2 - початковий і кінцевий номери об'єднаних рядків;

    * виділений елемент таблиці вказує тип елемента таблиці й властивості його ліній.

    * перший рядок задати як заголовок стовпців.

Таблица 1

Размер
таблицы

Объединение

Выделенный элемент таблицы

столбцов

строк

Тип

Свойства линии

вид

тип

толщина

цвет

3

6x4

5(1-3)

2(1-5)

TL

border-left

double

5

yellow

Хід виконання роботи

Текст HTML:

<head>

<TITLE> лабораторная работа №4 Богачева Александра </TITLE>

</head>

<div align="center">

       <table border="1" width="100%" id="table1">

       <CAPTION ALIGN=top> ТАБЛИЦА 1 </CAPTION>

               <tr>

                      <td align="center">

                      <p align="center">1-1</td>

                      <td align="center" rowspan="4">2(1-5)</td>

                      <td align="center">

                      <p align="center">1-3</td>

                      <td align="center">

                      <p align="center">1-4</td>

               </tr>

               <tr>

                      <td align="center">2-1</td>

                      <td align="center">2-3</td>

                      <td align="center">2-4</td>

               </tr>

               <tr>

                      <td align="center">3-1</td>

                      <td align="center">3-3</td>

                      <td align="center">3-4</td>

               </tr>

               <tr>

                      <td align="center">4-1</td>

                      <td align="center">4-3</td>

                      <td align="center">4-4</td>

               </tr>

               <tr>

                      <td align="center" colspan="2">5(1-2)</td>

                      <td align="center">5-3</td>

                      <td align="center">5-4</td>

               </tr>

               <tr>

                      <td align="center" STYLE="border-left:double 5 yellow">6-1</td>

                      <td align="center" STYLE="border-left:double 5 yellow">6-2</td>

                      <td align="center" STYLE="border-left:double 5 yellow">6-3</td>

                      <td align="center" STYLE="border-left:double 5 yellow">6-4</td>

               </tr>

       </table>

</div>

Отримано наступні результати:

Висновок: вивчили засоби і можливості HTML і CSS для подання на Web- сторінках таблиць із заданими параметрами

Похожие материалы

Информация о работе