Використання фреймів на Web-сторінці (Звіт з лабораторної роботи № 7)

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

„ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Звіт з лабораторної роботи №7

" Використання фреймів на Web- Сторінці"

за курсом " Програмування для глобальних мереж "

Виконав

ст. гр. КІТ-14б

Богачов О. С.

ХАРКІВ 2009

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7

Тема: Використання фреймів на Web- Сторінці

Мета: Вивчення засобів і можливостей HTML для організації за допомогою фреймів многооконної роботи на Web-Сторінці

Індивідуальнe завдання

Розробити HTML- Документ, що задає на Web- Сторінці:

    * Чотирьoхокону фреймову структуру, топологія якої й номера фреймів наведені в таблиці 1;

    * у фреймі № 1 вказується прізвище розроблювача;

    * у фреймі № 2 містяться три посилання:

          o по першої (оформлена у вигляді тексту) здійснюється завантаження опису лабораторною роботою № 2 у фрейм № 3

          o по другий (оформлена у вигляді тексту) здійснюється завантаження опису лабораторною роботою № 3 у фрейм № 4

          o по третьої (оформлена у вигляді кнопки) здійснюється завантаження опису поточною лабораторною роботою в стандартне вікно, тип якого зазначений у таблиці № 1.

    * плаваючий фрейм, у який завантажується Web- Сторінка із прикладом prіm 3-1.htm.

Хід виконання роботи

Текст HTML:

Файл Лаборатоная работа №7.html

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> Фреймы на Web-странице </TITLE>

</HEAD>

<FRAMESET rows="33%,33%,*" >

<FRAME NAME="1" NORESIZE SCROLLING="no" MARGINHEIGHT=0 MARGINTEIGHT=0 SRC="1.htm" STYLE= "border: red 6 dashed" >

<FRAME NAME="2" SRC="2.htm" FRAMEBORDER=0 >

       <FRAMESET  cols="*,*">

               <FRAME NAME="3" FRAMEBORDER=1 BORDERCOLOR=#0000E0 src="нов_стр_1.htm" >

               <FRAME NAME="4" FRAMEBORDER=0 src="нов_стр_2.htm" >

       </FRAMESET>

</FRAMESET>

</HTML>Файл 1.html

<html>

<head>

<title>Фрейм №1</title>

<LINK REL=STYLESHEET HREF="my.css">

<STYLE>

.vert{color:#FF0000; font:large; writing-mode:tb-rl}

#razr{letter-spacing:2.5mm}

</STYLE>

</head>

<body>

<H1 CLASS="vert">Богачов Александр</H1>

</body>

</html>

Файл 2.html

<html>

<head>

<LINK REL=stylesheet HREF="styles.css">

<title>Фрейм №2</title>

</head>

<body>

<A HREF="Лабораторная работа №2.htm" TARGET="3" STYLE="font-size:16pt">Лабораторная работа №2</A><BR>

<A HREF="Лабораторная работа №3.htm" TARGET="4" STYLE="font-size:16pt">Лабораторная работа №3</A><BR>

<A CLASS="kn" HREF="lab7.htm" TARGET="_blank">Описание к текущей лб</A><BR>

<BR><BR>

<IFRAME NAME="prim3-1" SRC="prim3-1.htm" HEIGHT=220 WIDTH=600></IFRAME>

</body>

</html>

Отримано такі результати у Internet Explorer:

Висновок: вивчили засоби і можливості HTML для організації за допомогою фреймів багатовіконної  роботи на Web-Сторінці

Похожие материалы

Информация о работе