Обробка форм на Web-сторінці (Звіт з лабораторної роботи № 8)

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

„ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Звіт з лабораторної роботи №8

" Обробка форм на Web- Сторінці "

за курсом " Програмування для глобальних мереж "

Виконав

ст. гр. КІТ-14б

Марченко В.Ю.

ХАРКІВ 2009

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 8

Тема: Обробка форм на Web- Сторінці

Мета: Вивчення засобів і можливостей HTML для створення форм на Web- Сторінці

Індивідуальне завдання

1. Розробити HTML- Документ, що задає у вигляді форми на Web- Сторінці АНКЕТУ для визначення серед населення попиту та пропозицій на ту або іншу продукцію, що випускається тією або іншою фірмою (продукція й фірма вибираються самостійно). Анкета також повинна містити дані про самому анкетируемом. У формі необхідно вказати такі органи керування:

    * поля уведення однорядкової текстової інформації (не менен двох);

    * поля уведення многострочной текстової інформації (не менен двох);

    * поле уведення пароля;

    * залежні перемикачі;

    * незалежні перемикачі;

    * списки рядків з вибором тільки одного рядка або відразу декількох рядків;

    * кнопку скидання;

    * кнопку або зображення для передачі даних.

Хід виконання роботи

Текст HTML:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Лаборатоная работа №8</TITLE>

<LINK REL=stylesheet HREF="my_d.css">

<STYLE>

.form{background:#a0ffff;color:#004000;font-size:6mm}

.kn{background:#e0e0ff; border:outset 4 blue; font-size:4.5mm}

</STYLE>

</HEAD>

<BODY>

<FORM METHOD=get ACTION="http://zykov/cgi-bin/lab5.exe">

<TABLE ALIGN=center STYLE="color:#000080; font-size:6mm">

<TR> <TD VALIGN=top> Введите Ваше ФИО

<TD><INPUT TYPE=text NAME="txt1" VALUE= "" SIZE=32 CLASS="form">

<TR><TD VALIGN=top>Введите Ваш индивидуальный пароль

<TD><INPUT TYPE=password NAME="pass" VALUE="" SIZE=32 MAXLENGTH=5 CLASS= "form">

<TR> <TD VALIGN=top> Введите дополнительную информацию

<TD><INPUT TYPE=text NAME="txt1" VALUE= " " SIZE=32 CLASS="form">

<TR><TD VALIGN=top> Напишите нам Ваши пожелание по <BR>улучшению качества продукции

<TD><TEXTAREA NAME="txt2" ROWS=3 CLASS= "form" cols="22"> </TEXTAREA>

<TR><TD VALIGN=top> Напишите нам Ваши пожелание по <BR>улучшению  дизайна нашей продукции

<TD><TEXTAREA NAME="txt2" ROWS=3 CLASS= "form" cols="22"> </TEXTAREA>

<TR> <TD VALIGN=top> Нравится ли Вам наша продукция?

<TD><INPUT TYPE=radio NAME="rad" VALUE= "on1" CHECKED> Да <BR>

<INPUT TYPE=radio NAME="rad" VALUE= "on2"> Нет <BR>

<INPUT TYPE=radio NAME="rad" VALUE= "on3"> Не пробовал <BR>

<TR><TD VALIGN=top> Отметьте  средства, которыми <BR>Вы пользовались?

<TD><INPUT TYPE=checkbox NAME="ch1" VALUE= "on"> Flory Fresh - Освежители дыхания<BR>

<INPUT TYPE=checkbox NAME="ch2" VALUE="on" > Ингалипт - Средство от боли в горле<BR>

<INPUT TYPE=checkbox NAME="ch3" VALUE="on">Пантенол - Крем-пена от ожогов<BR>

<TR><TD VALIGN=top> Выберите, что больше всего <BR> Вам нравится в нашей продукции

<TD><SELECT NAME="sel" SIZE=1 MULTIPLE CLASS="form">

<OPTION VALUE="first">Цена

<OPTION SELECTED VALUE="second">Качество

<OPTION VALUE="third">Дизайн

</SELECT>

</TABLE>

<P ALIGN=center><INPUT TYPE=reset VALUE= "СБРОС" CLASS="kn">

  <INPUT TYPE=submit VALUE="ПЕРЕДАЧА" CLASS="kn">

</FORM>

</BODY>

</HTML>

Отриманотакі результати у Internet Explorer:

Висновок: вивчили засоби і можливості HTML для створення форм на Web- Сторінці.

Похожие материалы

Информация о работе