Дешифратори, шифратори, мультиплексори і демультиплексори, страница 6

яке іноді називається мультиплексной формулою. При будь-якім значенні ко­ду, що адресує, усі доданки, крім одного, дорівнюють нулю. Ненульовий до­данок дорівнює Xі. де і  - значення поточного адресного коду. Схемотехнічно мультиплексор реалізує електронну версію показаного перемикача, маючи, на відміну від його, тільки однобічну передачу даних.

                         _       _    

                          a1 a1 a0 a0       

         E

 


&

 
                                                            

 


              

             X0                                                                                 

                                                                                                               

 


&

 

&

 
                                                            

                                        

&

 
              X1

 


                                             

                                                                                                                F

 


              Х2

            

&

 
                                                            

 


              X3                                         

 


                                 Рис.1.7.

      На рис.1.7. показаний мультиплексор з чотирма інформаційними входами, двома адресними входами і входом дозволу роботи. При відсутності дозволу роботи (Е  = 0) вихід F стає нульовим незалежно від інформаційних і адресних сигналів. У стандартних серіях розмірність мультиплексора не більш 16x1.                      

1.3.1. Нарощування розмірності

      Нарощування розмірності мультиплексоров можливо за допомогою піраміда­льної структури з декількох мультиплексоров. При ньому перший ярус схеми представляє, собою стовпець, що містить стільки мультиплексоров, скільки необхідно для одержання потрібного числа інформаційних входів. Усі муль­типлексори стовпця адресуються тим самим кодом, складеним з відповідного числа молодших розрядів загального адресного коду (якщо число інформа­ційних входів схеми дорівнює 2n, те загальне число адресних розрядів дорів­нює n , молодше поле n1 адресного коду використовується для адресації му­льтиплексоров першого ярусу). Старші розряди адресного коду, число яких дорівнює n – ni використовуються в другому ярусі, мультиплексор якого за­безпечує почергову роботу мультиплексоров першого ярусу на загальний ви­хідний канал. Демультиплексори виконують операцію, зворотну операції мультиплексоров - передають дані з одного вхідного каналу в один з декількох каналів-приймачів. Многорозрядні демультиплексори складаються з декількох однорозрядних.Неважко помітити, що дешифратор із входом дозволу роботи буде працювати в режимі демультиплексора, якщо на вхід дозволу подавати інформаційний сигнал. Дійсно, при одиничному значенні цього сигналу адресація дешифра­тора (подача адресного коду на його входи) приведе до порушення відповід­ного виходу, при нульовому   - немає. А це і відповідає передачі інформацій­ного сигналу в адресований вихідний канал.           

     На рис. 1.8 показано УГО мультиплексора, а на рис.1.9    демультиплексора.

 


              Рис.1.8.                                                   Рис.1.9.

Довідкові матеріали по елементам

КП1

Шостнадцятиканальний інвертуючий стробуємий мультиплексор з адресним селектором (12-заг.24- +5В).