Дешифратори, шифратори, мультиплексори і демультиплексори, страница 4

                                       Робота пріоритетного шифратора            

                                                                                                             Таблиця 1.1.                                                                                                                  

E1    

R7

R6

R5

R4

R3

R2

R1

R0

a2

a1

a0

G

E0

1

1

X

X

X

X

X

X

X

1

1

1

1

0

1

0

1

X

X

X

X

X

X

1

1

0

1

0

1

0

0

1

X

X

X

X

X

1

0

1

1

0

1

0

0

0

1

X

X

X

X

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

X

X

X

1

1

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

X

X

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

X

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

X

X

X

X

X

X

X

X

0

0

0

0

0

        Таблиця цілком характеризує роботу пріоритетного шифратора при всіх мо­жливих комбінаціях сигналів; Е1 — сигналу дозволу роботи даного шифрато­ра: Е0 - сигналу, вироблюваного на виході даного шифратора при відсутно­сті запитів на його входах для дозволу роботи наступного (молодшого) шиф­ратора при нарощуванні розмірності шифраторів: G- сигналу, що відзначає наявність запитів на вході даного шифратора; R7.....R0- запитів на входах шифратора: а2...а0— значень розрядів вихідного двійкового коду, що формує номер старшого запиту. Усі перераховані сигнали формуються за умови Е1 =1 (робота шифратора дозволена). При Е1 = 0 незалежно від станів входів запи­тів усі вихідні сигнали шифратора стають нульовими. З таблиці можна одержати наступні вираження для функцій а2,а1,а0, E0,G.

1.2.1. Нарощування розмірності пріоритетного шифратора

      Умовна позначка шифратора пріоритету показане на рис. 1.5, на якому зобра­жене нарощування числа входів запитів удвічі (від 8 до 16). При цьому пока­зані шифратори з інверсними входами і виходами, як це властиво більшості серій елементів.

Шифратор 2- старший за пріоритетом, його робота завжди дозволена пода­чею нуля на вхід Е12. Якщо на інверсних входах R8-R15 є хоча б один запит, то дозволу на роботу молодшого шифратора 1 немає (ЕО2 = 1). Виходи шиф­ратора 1 пасивні, тобто мають одиничні значення. При цьому елементи І-НІ з номерами 1, 2, 3 відіграють роль інверторів для сигналів аi2 (і = 0,1.2). Тому на виходах а0, а1,а2 схеми в цілому формуються сигнали від нуля до семи в залежності від номера старшого запиту  в шифраторі 2, що разом з одиницею на виході Е02 дає номера від 8 до 15.

_                                          _    

R0                                        a01                                                                                                                                                                                                                      

                                            _                

                                            a11                                                             a0