Дешифратори, шифратори, мультиплексори і демультиплексори, страница 2

 


_

                            і                      Хі                Хі

                                                   X0

                                                   X1

          2n-1                  2n-1            X2

                                                   X3

                                                   _

                                                               X3                            F5

                                                               X(n-1)

_

                        ЕN1                                                                                           

                       EN2

          2n – 1         2n -1

До усіх інших кон’юнкторів

                    Рис.1.2.

       Дешифратор відноситься до числа швидкодіючих вузлів. Як відомо, корпуса ІС із великим числом висновків виготовляти складно, і вони дороги. З цього погляду дешифратори відносяться до вкрай невдалих схем, тому що в них при простій внутрішній структурі і малому числі схем­них елементів багато зовнішніх висновків. Для розміщення у звичайному не­дорогому корпусі годить тільки дешифратор з 4 інформаційними входами. Більш "розмірних" дешифраторів у серіях ІС немає.

1.1.2. Нарощування розмірності дешифратора

        Малорозрядність стандартних дешифраторів порушує питання про нарощу­вання їхньої розрядності. З малорозрядних дешифраторів можна побудувати схему, еквівалентну дешифратору більшої розрядності. Для цього вхідне сло­во поділяється на полючи. Розрядність полючи молодших розрядів відповідає числу входів наявних дешифраторів. Поле старших розрядів, що залишилося, служить для одержання сигналів дозволу роботи одного з дешифраторів, що декодирують поле молодших розрядів. Як приклад на рис.1.3 приведена схема дешифрації п’ятирозрядного двійкового коду за допомогою дешифраторів

“3®8” і 2 [Ћ­1] ®4”.

                          X2X1X3

1      DC     0  

2     2®4    1

                   2   EN       5     3 

 

1     DC       0 

2     3® 8    1          4                  2  

                    3

EN        

                 4      7

 

1     DC       0 

2    3® 8     1

4                  2 

                    3

EN                              

                 2       7

 

1      DC      0

2      3®8    1

4                  2  

                         3 

EN        

                 1      7

 
                             

                                                                                                F0

                                                                                                F1

                                                                                                F2    

                                                                                                F3         

                                                                                                F7

                                                                                                F8

                                                                                                F9

                                                                                                F10

                                                                                                F11 

                                                                                                 F15

                                                                                                F24

                                                                                                 F25

                                                                                                 F26

                                                                                                 F27