Дешифратори, шифратори, мультиплексори і демультиплексори, страница 5

                                            _

                                            a21          

                                                                                                              a1     

_                                            _                                                                                                     

R7                                        G1                                                                                

                                                                                                              a2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

_                                          _                            

R8                                        a02                                                             a3     

                                            _               

                                            a12                                                                                               

                                             _        

                                            a22        

_                                          _ 

R15                                              G2                                                                          GIVG2     

                                              Рис. 1.5.

       Якщо на входах шифратора 2 запитів нема, він дозволяє роботу молодшого, виробляючи сигнал Е02 = 0 і приводить свої  виходи а0, а1 ,а2 у пасивний одиничний стан. Тепер на виходи аі - схеми в цілому передаються інвертовані значення виходів а01, а11, а21  молодшого шиф­ратора, що разом з нулем у розряді а3 відповідає номерам: від нуля до семи. Таким чином, будується схема з 16 входами запитів, причому вхід R15  має старший пріори­тет. Вихід елемента 4 приймає одиничне значення при наявності хоча б одно­го запиту в кожнім із шифраторів, і може використовуватися як сигнал запиту на переривання для процесора з наступною вказівкою процесору номера старшого запиту.

1.3.  Мультиплексори і демультиплексори

        Мультиплексори здійснюють підключення одного з вхідних каналів до вихі­дного під керуванням керуючого (адресуючего) слова. Розрядності каналів можуть бути різними, мультиплексори для комутації многорозрядних слів складаються з однорозрядних. Входи  мультиплексора поділяються на дві групи: інформаційні і що адресують. Роботу мультиплексора можна спрощено представити за допомогою многопозиціонного ключа. Для однорозрядного мультиплексора це представлено на рис. 1.6. Код, що адресує, А задає пере­микачу визначене положення, з'єднуючи з виходом F один з інформаційних входів Xі). При нульовому коді, що адресує, перемикач займає верхнє поло­ження а0, зі збільшенням коду на одиницю переходить у сусіднє положення Xі  і так далі.

                              

               X0     

               X1                                         F                   

               X2                            

               X2n-1                                  

                                                   [n]

             a0   

    A         а1

              a(n-1)  

                              Рис.1.6.

     Робота мультиплексора описується співвідношенням (1.3):

       _   _                       _  _                         _  _             _                          

F = x0an-1an-2…a1a0Ú x0an-1an-2…a1a0 Ú  x0an-1an-2…a1a0                            (1. 3)