Цех по виробництву збірних залізобетонних конструкцій потужністю 80 тис.м в рік (Архітектурно-будівельний розділ дипломного проекту), страница 9

Для приймання дощових поверхневих стоків проектом передбачена встановлення дощоприймачів. Сітка виробничо- дощової каналізації покладена на природну основу.

                Опалення і вентиляція.

У відповідності із санітарними і технологічними нормами прийняті наступні теплоносії.

Опалення і вентиляція об’єктів і цехів комбінату високотемпературна вода з розрахунковою температурою у подавальний трубопровід 1500С, в зворотному напрямку 700С; гаряче водопостачання побутових приміщень вода питної якості з температурою в місцях водозабору 600С; технологічні потреби пару насиченого тиском абсолютним 0,6 мПа; технологічне гаряче водопостачання – гаряча вода з температурою 600 С;

Регулювання відпуску тепла центральне якісне шляхом зміни температури води в залежності від темпеператури зовнішнього повітря. На основі технічних вимог № 1901 від 16.05.88р сумського підприємства теплових сітей джерелом теплопостачання комбінату являється промислово опалювальна котельня Північного промислового вузла, 2- а черга будівництва. Від водяних теплових сітей на площадку ВПД передбачається від існуючої теплової камери ТК 607/6 по вул. Курській.

Паропостачання технічних споживачів передбачається від міжзаводських паропроводів, забезпечуючих насиченим паром підприємства Північного промвузла.

Схема теплопостачання двохтрубна закрита тупикова. Високотемпературна вода по заплощадочним тепловим сіткам поступає в центральні теплові пункти відповідних площадок, де відбувається розподіл тепла по видам споживання .

До об’єктів споживачів теплоносій потрапляє по внутрішньо - площадковим роздільним тепловим сіткам.

 Схема технологічного паропостачання споживачів площадки цеху промбудівлі однотрубна з поверненням конденсату по двом конденсатопроводам. Система збору і повернення конденсату прийнята відкрита. Станція збору і повернення конденсату на котельну розміщується у енергетичному блоці.

 Електропостачання.

Площадка цеху промбудівлі розміщається в районі котельні Сумського Північного промвузла.

У відповідності з технічними вимогами Сумського центрального підприємства електросітей джерелом електропостачання прийнято розподільне устаткування 10кВ підстанцій 110/10/6 кВт “Промислова”

По ступеню надійності електропостачання струмоприймачі цеху промбудівлі відносять до споживачів 3 – ї категорії надійності.

Внутрішньо - площадкові сіті 10кВт виконуються кабелями марки ЛАШВУ, мінімальний стійкий переріз кабелю 95мм. Прокладання сітей і електрообладнання напругою 380/220В і 10кВт відбувається службою енергетики заводу.

Напруга живильної і розподільної сіті підприємства прийнята 10кВ. Опір заземлюючих пристроїв не перевищує 4 Ом.

Високовольтне розподільне навантаження в енергетичному блоці прийнято із камер КМ – 1Ф Запорізького заводу.

Трансформаторні підстанції прийняті комплектами Хмельницького заводу трансформаторних підстанцій.

    Прогресивні архітектурно - будівельні рішення.

        Прогресивність закладена в проекті забезпечується:

-  застосування збільшеної сітки колон каркасу і установленням       мінімально необхідного числа внутрішніх перегородок, дозволяючи ефективно   використовувати промислові майданчики і з мінімальними витратами пристосувати будинок до нової технології при її зміні;

застосування в побутових приміщеннях збірних плит перекриття висотою 260мм, включаючи установлення підготовки під підлогу;

застосування в корпусі цеху більш нових безрозкісних ферм покриття прогоном 24м в порівнянні з раніше використовуваними розкісними фермами при вирішенні даних типових проектів .

Загальні показники для цивільних та промислових будівель.

 Площа забудови – 8640 м ;

    Корисна площа – 8602,7 м ;

    Будівельний обєм – 114048 м ;

    Потужність технологічної лінії:

     з врахуванням пустот – 80000 м ;

    в щільному тілі бетону – 44110,0 м ;

    площі – 359045,0 м .  

Коефіцієнт економічності використання об’єму – 13,3.