Цех по виробництву збірних залізобетонних конструкцій потужністю 80 тис.м в рік (Архітектурно-будівельний розділ дипломного проекту), страница 7

Площа віконного засклення з врахуванням тільки шибок розміром не менше 90*90 см складає 702,14 мта “легкоскидної” покрівлі 140м*18м=2520 м на прольоті А-Б та на прольоті В-В/3 : 140м*18м=2520 м. В сумі 2520*2+702,14=5742,14 м >5702,4 м(0,05*114048=5702,4 виходячи з вимог

п.2.42 СНиП 2.09.02-85”Производственные здания”.). Отже умова вико -нується, безпечність умов праці забезпечується для даного виробничого процесу, що протікає в даній будівлі. 

Склад “легкоскидної” покрівлі:

шар гравію ГОСТ 8268 – 74 на бітумній мастиці МБК – Г – 65 ГОСТ 2889 – 80;

2 шари наплавленого руберойду марки РМ – 500. 20 по ТУ 21-27-35-78;

утеплювач пінополістирол товщиною 80мм з щільністю-35кг/м;

профільований сталевий настил ;

суцільні прогони з прокатних або холоднотягнутих профілів довжиною 6м.

Монтаж збірних залізобетонних конструкцій виконувати у відповідності зі СниП 3.03.01 – 87 і вказівками приведеними в дипломному проекті.

Плити приварити до ферм по ходу монтажу у всіх опорних вузлах, доступних для накладання швів, ну не менше ніж в 3 –х кутах, при цьому ребра плит, прилягаючі до крайніх повздовжніх рядів колон, повинні бути приварені по двом кінцям. Довжини зварювальних швів приймати по всій довжині чи ширині площини обпирання закладної деталі плити.

Усі товщини швів прийняти 6мм, крім обговорених у вузлах. Зварювання виконувати електродами Е – 42 по ГОСТ 9467 – 75.

Довжина опертя плит повинна бути не менше 70мм. Зміщення опорних ребер плит відносно центрів вузлів ферми не повинно перевищувати 20мм.

Перед забиванням швів між плитами покласти громосприймаючу сітку. Шви між плитами щільно заповнити цементно – піщаним розчином М 200 по вузлу 12 серії 2. 460 – 2 вип.2. Отвори діаметром 200мм виконувати в плитах на місці шляхом розсвердлювання бетону, по периметру з послідуючим вирізанням арматури в границях отвору. Вузли кріплення залізобетонних стаканів до плит покриття дивитись серію 2.460 – 15 вип 0.

Плити покриття необхідно установлювати в кожному просвіті покриття після монтажу кожної послідуючої ферми. Усі роботи по улаштуванні покрівель необхідно виконувати з дотримуванням вимог СниП 3.04.01 – 87 “Изоляционные и отделочные покрытия”, СНиП 3 – 4 – 80  “Техника безопасности в строительстве”.

Перед влаштуванням покрівлі виконати укладання сітки грозозахисту. Прилягання покрівлі виконати по вузлу 18 серії 2.460 – 18 вип.1 з улаштуванням огорожі і укладанням допоміжного шару бетону по вузлу 1 лист 4. В місця прилягання  парапетів в якості допоміжного водозабірного килима прийняти руберойд марки РКК – 350 Б ГОСТ 10923 – 82. Перед влаштуванням покрівлі розробити заходи щодо захисту і контролю за виконанням правил по пожежній безпеці при виконанні будівельно - монтажних робіт. Витрати матеріалу на огорожу: Æ16 А240с-згідно ДСТУ 3760-98 або (А-1{ ГОСТ 5781 – 82})  =416 кг.

           1.5.Інженерно-технічне обладнання.

Розрахунок водовідводу з покрівлі.

Згідно зі СНиП 2 – 26 – 76 “Кровли” при площі ділянки покрівлі менше 700м2 допускається установлення однієї воронки діаметром не менше 100мм. В дипломному проекті при площі ділянки покрівлі 576м2 запроектовано дві воринки діаметром 200мм.

Водопостачання і каналізація.

Джерелом питного водопостачання у відповідності з технічними умовами № 4/833 від. 22.04.88р. видами ПУВКХ м. Суми являється міський водопровід діаметром 500мм по вул. Курській і діаметром 300мм по вул. Ковпака.

Джерелом промислового водопроводу являються технічні води Сумського Північного промвузла діаметром 500мм по вул. Курській.

Норми водопостачання прийняті.

- на господарсько - питні і душові потреби у відповідності з вимогами СНиП 2.04.01 – 85 “Внутрений водопровод и канализация”

- на виробничі потреби у відповідності з витратами визначеними у відповідних розділах проекту;

- на внутрішнє пожежегасіння у відповідності з вимогами СНиП 2.04.61 – 85 “Внутрений водопровод и канализация” із розрахунку струменя по 5л/с;