Цех по виробництву збірних залізобетонних конструкцій потужністю 80 тис.м в рік (Архітектурно-будівельний розділ дипломного проекту), страница 6

Sб=12,19м2

Висновок: Значення КПО в розрахунковій точці (найбільш віддаленій  від прорізу точка) – 0,35%, що менше нормативного значення, яке становить 0,36%. Відхилення розрахункового значення КПО від нормативного знаходиться у допустимих границях.

Для розрахунків використовувався СНиП 11 – 4 – 79.

1.3.3(2)Теплотехнічний розрахунок

1.Прийнята конструкція панельної стіни показана на схемі:

1.Технічний бетон d1=0,1м; g1=2400кг/м3;

2.Утеплювач d2=0,1м; 

3.Технічний бетон d3=0,1м; g3=2400кг/м3;

2.Зона будівництва – I

3.Нормативний опір теплопередачі Rтр0=2,2м2С/Вт.

4.Для прийнятої охолоджуючої конструкції формула опору теплопередачі має вигляд:

5.Коефіцієнт тепло засвоєння внутрішньої поверхні огороджуючої конструкції a6=8,7Вт/м2 0С.

6.Коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні огороджуючої конструкції aн=23 Вт/м2 0С.

7.Вологовий режим приміщення нормальний при температурі внутрішнього повітря tв=180С та відносній вологості gв=55%.

9. Умови експлуатації огороджуючи конструкцій – Б.

10. коефіцієнт теплопровідності матеріалів конструкцій стіни: l1=2,04Вт/м0С, l3=2,04Вт/м0С.

11.     

l2£0,05211Вт/м0С;

12.В якості утеплювача в конструкції стіни можна використати слідуючи матеріали :1.пінополістирол g=35кг/м3, l£0,052Вт/м0С;

2.пінопоуліретан g=  кг/м3, l£0,05Вт/м0С;

Висновок: в якості утеплювача приймається пінополістирол.

1.4 Архітектурно-конструктивне рішення.

Конструкція головного корпусу - збірні залізобетонні колони, збірні залізобетонні підкроквяні ферми прогоном 12м, збірні залізобетонні кроквяні ферми довжиною 18 і 24м. Плити покриття збірні залізобетонні 3*6м. Стіни панельні товщиною 300мм. Під залізобетонні колони запроектовані пальові фундаменти. Монолітні фундаменти  стаканного типу запроектовані під залізобетонні колони.

Цегляні перегородки виконувати із цегли ЦР 75/1800/15 ГОСТ 530-80 на цементно-піщаному розчині М50. Перегородки товщиною 120мм армувати двома стержнями Æ 4 Вр 1 через 5 рядів і з кроком поперечних стержнів 300мм із Æ 4 Вр 1. В прорізи марки 2 під час кладки заложити сталеві анкери А (серія 2.435- 6 вит.1) по 3 штуки по висоті на кожну сторону прорізу. Витрати анкерів А-12 штук. Врешті дверних прорізів виконуваних в цегляних перегородках під час кладки закласти дерев’яні антисептовані пробки (120*250*665) по 3шт. по висоті на кожну сторону прорізу. Цегляну кладку простінків в місцях установлення воріт армувати через 3 ряди по висоті із арматури Æ 5 Вр 1 з вічками 50*50. Цегляні ділянки зовнішніх стін виконувати з розшивкою швів з послідуючим фарбуванням фасаду кремнійорганічними фарбами.

За відмітку 0.000 прийнята відмітка підлоги першого поверху цеху корпусу , яка відповідає абсолютній відмітці 174,15 генерального плану.

По периметру будинку виконати замощення шириною 1м. Склад замощення дивитися розріз 1-1 на листі креслення 2. В приміщенні ТП сталеві стояки і балки повинні бути оштукатурені по сітці 2-20-20 ГОСТ 5336-80 товщиною 2,5 см. Витрати сітки 188кг. Під цегляні перегородки виконати в підлозі розширення по вузлу А лист 3.

В проекті покрівля прийнята рулонна. До складу покрівлі входить:

шар гравію ГОСТ 8268 – 74 на бітумній мастиці МБК – Г – 65 ГОСТ 2889 – 80;

1 шар наплавленого руберойду марки РК – 500. 20 по ТУ 21-27-35-78;

2 шари наплавленого руберойду марки РМ – 500. 20 по ТУ 21-27-35-78;

стяжка із цементно піщаного – розчину М100 –25мм;

пінополістирол g=35кг/м3 – 80мм;

1 шар руберойду покрівельного з пилевидного насипного марки РКК – 350Б ГОСТ 10923 – 82 ;

залізобетонна плита покриття;

  Також в проекті передбачено  на певних ділянках покрівлі спеціальний вид покриття так зване “легкоскидне покриття” за наявності газового устаткування термокамер. Дане рішення прийняте для забезпечення безпечних умов праці робітників на випадок аварії. Нормативно це підкріплено п.2.42 СНиП 2.09.02-85”Производственные здания”. В якості “легкоскидних” конструкцій слід використовувати застеклення вікон та ліхтарів. При недостатній площі застеклення допускається використовувати в якості конструкцій даного покриття  із сталевих ,алюмінієвих, азбестоцементних листів та ефективного утеплювача. При відсутності розрахункових даних площа “легкоскидних” конструкцій повинна складати не менше 0,05мна 1моб’єму приміщення категорії А.