Цех по виробництву збірних залізобетонних конструкцій потужністю 80 тис.м в рік (Архітектурно-будівельний розділ дипломного проекту), страница 5

t3=1;

t4 – коефіцієнт, який враховує втрати світла в сонцезахисних пристроях і визначається у відповідності з таблицею 29/131. Сонце захисні пристрої відсутні t4=1;

t5 – коефіцієнт, який враховує втрати світла в захисній сітці, установленій під ліхтарем, приймаємо рівним 0,9.

t0 = 0,8*0,8*1*1=0,64

Нормативне значення КПО визначаємо на основі формули:

е4н3н*m*c;

де е4н  по Даним таблиці 1 для 4 розряду робіт приймається рівним  0,5%;

Величину коефіцієнта світлового клімату m визначаємо по таблиці 4/131 в залежності від району розміщення будинку на території України: m =0,9;

с – коефіцієнт освітлення клімату, який визначається по таблиці 5/131 в залежності від поясу світлового клімату і орієнтації світлових прорізів будинку: с = 0,8;

е4н =0,5*0,9*0,8=0,36%

Вибираємо на розрізі 9 розрахункових точок для кожної із них визначаємо КПО по формулі: 

     

Так як протистоячи будинки відсутні то величина Езд=0 і тоді розрахункова формула прийме вигляд:

де Еб – величина, яка визначається методом А.М. Данелюка по формулі:

Еб=0,01*n1*n2 ,

де n1 і n2 – кількість променів які проходять через світловий проріз на розрізі і плані для кожної розрахункової точки;

q – коефіцієнт, який враховує нерівномірну яскравість хмарного неба і визначається по таблиці 35/131 в залежності від кутової висоти середини світлопрорізу над робочою поверхнею;

r1 -  коефіцієнт, який враховує підвищення КПО при боковому освітленні за допомогою світла, відбитого від поверхонь приміщень і підстилаючого шару, прилягаючого до будинку , прийнятий по таблиці 30/131;

t0 – загальний коефіцієнт світлопропускання світлового прорізу;

К3 – коефіцієнт запасу, приймається по таблиці 3/131.

Результати розрахунку кривої КПО при боковому однобічному освітленні через прорізи 4,8*3,0м.

N точки по розрізу

n1

N півкола

n2

Eб=0,01* n1* n2

q

l/B q

l/B

r1

lбp

1

28

17

44

7,92

750

1,255

0,06

1

4,53

2

21

21

36

7,56

480

1,063

0,17

1,035

3,79

3

16

27,7

28

4,48

360

0,935

0,28

1,09

2,09

4

11

35,2

22

2,42

270

0,815

0,39

1,145

0,95

5

8

43,4

18

1,44

220

0,75

0,5

1,125

0,62

6

7

31,3

17

1,13

180

0,69

0,61

1,42

0,51

7

6

59,7

15

0,9

160

0,665

0,72

1,66

0,46

8

5

67,1

13

0,67

140

0,64

0,83

1,99

0,39

9

4

75,4

12

0,46

120

0,61

0,94

2,36

0,35

Приймаємо середньо зважений коефіцієнт для промислових будинків r=0,3.

Lбp1=7,92*1,255*1*        Lбp4=2,42*0,715*1,145*

Lбp2=7,56*1,06*1,0,35*      Lбp5=1,44*0,75*1,25*

Lбp3=4,48*0,935*1,09*   Lбp6=1,13*0,69*1,42*

Lбp7=0,9*0,665*1,66*      Lбp8=0,67*0,64*1,99*

Lбp9=0,46*0,61*2,36*

Необхідна площа світових прорізів в процентах від площі підлоги приміщення, забезпечуючи нормовані значення КПО, приблизно визначається по формулі М.М. Гусєва:

при боковому освітленні приміщення:

де lн – нормоване мінімальне значення КПО при боковому освітленні приміщення;

Sб – площа пола приміщення, м2: Sн=108м2;

N0 – світлова характеристика вікон, яка визначається по таблиці 26/1/: n0=1,8;

Кзб – коефіцієнт який враховує затемнення вікон протистоячими будинками і визначається по таблиці 27/191:Кзб=1;

t0 – загальний коефіцієнт світлопропускання світового прорізу t0=0,64;

t1 – коефіцієнт який враховує підвищення КПО при боковому освітленні за допомогою світла відбитому від приміщення і підстилаю чого шару, прилягаючого до будинку, приймаємо по таблиці 30/13/t1=1,25.