Тестові завдання до екзаменаційної роботи з дисципліни "Металеві конструкції". Варіант 1, страница 4

А. 100 мПа     Б. 200 мПа     В. 90 мПа       Г. 150 мПа

36. Вкажіть правильно записану умову міцності залізобетонного згинаного елемента при його розрахунку за похилими перерізами

А.

Б.

В.

Г.

37. Позначте правильні відповіді : «поперечні стержні в каркасі залізобетонного згинаного елемента сприймають…»

1. Зусилля від поперечної сили, що діє в опорному перерізі

2. Зусилля від поперечної сили, що діє в прольоті переріза

3. Зусилля від повздовжньої сили, що діє в перерізі

4. Зусилля від моменту, що діє в прольотному перерізі

5. Зусилля від моменту та поперечної сили, що діють в прольотному перерізі

А. 5     Б. 1     В. 2,3  Г.1,3

40. Вкажіть правильно записану умову по розкриттю тріщин залізобетонних елементів   

А.                         Б.             В.             Г.

41.

42. Дайте правильну відповідь : «Що таке марка бетону М200»:

А. 200кг/см2 бетон  даного складу може витримати на стиск

Б. 200кг/м2 бетон  даного складу може витримати на стиск

В. 200кг/см2 бетон  даного складу може витримати на стиск та розтяг

Г. 200кг/м2 бетон  даного складу може витримати на розтяг

43. Властивість  бетону, що характеризується зростанням пластичних деформацій при тривалій дії постійного навантаження, називається...

А. повзучістю бетону          Б. деформативністю бетону           В. пластичністю бетону

Г. міцністю бетону

44. Позначте правильні відповіді: «Руйнування залізобетонних згинаних елементів по похилим перерізам, може проходити від…»

1. домінуючої дії поперечної сили

2. домінуючої дії згинального моменту..

3. домінуючої дії повздовжньої сили

4. недостатній площі перерізу поздовжньої арматурі та її надійного  анкетування

5. достатній площі перерізу поздовжньої арматурі і надійному її анкеруванні, але слабкій поперечній арматурі

А. 1,2,4           Б.1,3,4            В.1,2,4,5         Г.1,2,5

45. Позначте правильні відповіді: «Залізобетонний елемент таврового перерізу розраховують як прямокутний, якщо…»

1. границя стиснутої зони проходе в полиці перерізу    2. границя стиснутої зони проходе в ребрі перерізу     3. x<=hf          4. x=hf                        5. x>=hf

А. 1,3              Б.1,5               В.2,3               Г.2,5

46. Виберіть правильну дію, якщо при розрахунку стиснутого залізобетонного елементу ви отримали від’ємне значення площі арматури 

1. ставити арматуру не потрібно

2. потрібний діаметр арматури буду визначати відповідно до вимог  мінімального відсотка армування

3. потрібний діаметр арматури  буду визначати відповідно до вимог максимального відсотка  армування

4. це взагалі неправильно проведений розрахунок

А. 1                 Б. 2                 В.3                  Г.1,4

47. Позначте рисунок, на якому показано мінімальну  кількість каркасів, що повинні бути в залізобетонній балці прямокутного перерізу шириною більше ніж 350мм?

                                        

А.                                     Б.                                        В.                                         Г.

48. Позначте рисунок, якій відображає залізобетонний  монолітний фундамент під збірну  колону

                                 

А.                                                Б.                               В.                                       Г.

49. Позначте рисунок, на якому зображено залізобетонний  монолітний фундамент, що відповідає такій вимоги  см

                          

А.                                 Б.                                    В.                                                      Г.

50. Позначте рисунок, на якому зображено розрахункову схему центрово завантаженого стиснутого залізобетонного елемента

                              

А.                                           Б.                                   В.                                       Г.