Тестові завдання до екзаменаційної роботи з дисципліни "Металеві конструкції". Варіант 1, страница 3

В. В паралельному напрямку дії згинального моменту з несиметричним армуванням .

Г. В перпендикулярному напрямку дії згинального моменту з несиметричним армуванням.

24. Яка приймається максимальна величина відстані між осями повздовжньої робочої арматури в стиснутих залізобетонних елементах в площині дії моменту?

А. 40 см         Б. 50 см         В. 60 см          Г. 70 см

25. Яка приймається максимальна величина відстані між осями повздовжньої робочої арматури в стиснутих залізобетонних елементах із площини дії моменту?

А. 40 см         Б. 50 см         В. 60 см          Г. 70 см

26. Який мінімальний діаметр повздовжньої робочої арматури в збірних залізобетонних колонах згідно вимог приймається?

А. 16 мм        Б. 12 мм         В. 10 мм         Г. 18 мм

27. З чого починається руйнування позацентрово стиснутих залізобетонних елементів  при відносно великих ексцентриситетах?

А. З досягнення межі текучості арматурою, що розташована в розтягнутій зоні

Б. З досягнення в бетоні граничних значень напружень

В. З досягнення межі текучості арматурою в розтягнутій зоні та тією, що близько розташована до стискаючої сили

Г. З досягнення межі текучості арматурою, що близько розташована до стискаючої сили

28. З чого починається руйнування позацентрово стиснутих залізобетонних елементів  при відносно малих ексцентриситетах?   

А. З досягнення межі текучості арматурою, що розташована в розтягнутій зоні чи надмірних деформацій.

Б. З досягнення в бетоні граничних значень напружень та в арматурі, що близько розташована до стискаючої сили

В. З досягнення межі текучості арматурою в розтягнутій зоні та тією, що близько розташована до стискаючої сили

Г. З досягнення межі текучості арматурою, що близько розташована до стискаючої сили

29. Позначте правильні відповіді: « випадковий  эксцентриситет визначається згідно умов…»:

1.         2.           3.       4.

А. 1,2,4           Б. 1,2              В. 1,2,3           Г. 3    

30. Позначте правильні відповіді: « Для створення попереднього напруження в залізобетонних конструкціях використовують арматуру таких класів, як..» 

1. Стержньову класу А-I-A-III (А240-А400)         2. Дротову класу Вр-І , В-І, Вр-ІІ, В-ІІ

3. Канати класу К-7, К-19   4. Стержньову класу А-IV-A-VII (А600-А1200)  5. Дротову класу Вр-ІІ, В-ІІ

А. 1,2,4           Б. 1,2              В. 3,4,5           Г. 1,2,3          

 31. При якому відсотку від руйнівного навантаження в попередньо напружених конструкціях виникають перші тріщини?

А.  10-15 %Б.  30-40%В.  60-65%Г.  20-30%

32. При якому відсотку від руйнівного навантаження в залізобетонних ненапружених конструкціях виникають перші тріщини?

А.  10-15 %Б.  30-40%В.  60-65%Г.  20-30%

33. Вкажіть правильну послідовність створення попереднього напруження в арматурі залізобетонної конструкції способом натягу її на упори:

А. спочатку натягуємо арматуру в формі, а після створення в ній попереднього напруження заливаємо форму бетоном.

Б. спочатку виготовляють бетонний елемент і потім створюють попереднє напруження в арматурі.

В. одночасно заливають форму бетоном та натягують арматуру

Г. спочатку виготовляють слабко армований елемент і потім створюють попереднє напруження в арматурі

34. Вкажіть правильну послідовність створення попереднього напруження в арматурі залізобетонної конструкції способом натягу її на бетон:

А. Спочатку натягується арматура, а після створення в ній попереднього напруження заливається форма бетоном.

Б. Спочатку виготовляється бетонний чи слабко армований елемент і потім створюється попереднє напруження в арматурі.

В. Одночасно заливається форма бетоном та натягується арматура

Г. Спочатку виготовляється слабко армований елемент і потім створюється попереднє напруження в арматурі.

35. При розрахунках залізобетонних конструкцій  сумарні втрати попереднього напруження в арматурі призначають не менш ніж?