Тестові завдання до екзаменаційної роботи з дисципліни "Металеві конструкції". Варіант 1, страница 2

13. Виберіть правильні ствердження: «У відповідності до СНиП 2.03.01-84 в якості попередньо напруженої арматури в залізобетонних конструкціях використовуються»:

1. Стержньова класу А-I до A-III, канати К-7, К-19

2. Дротова класу Вр-І , В-І, Вр-ІІ, В-ІІ

3. Стержньова класу А-IV до A-VI , дротова класу Вр-І , В-І, Вр-ІІ, В-ІІ, канати К-7, К-19

4. Дротова класу Вр-ІІ, В-ІІ

5. Канати К-7, К-19

6. Стержньова класу А-IV до A-VI

А. 1                            Б. 1,2                          В.4,5,6                                    Г. 1,6

14. Метою створення попереднього напруження арматури в залізобетонних елементах є:

А. Збільшення його несучої здатності елемента

Б. Збільшення його тріщиностійкості та деформативності

В. Збільшення його тріщиностійкості та зменшення деформативності  

Г. Збільшення його несучої здатності елемента та збільшення його тріщиностійкості

15. Виберіть правильні ствердження: «При створенні попереднього напруження арматури в залізобетонних елементах конструкція зазнає…»:

1. Попереднього вигину

2. Попереднього прогину

3  Зменьшення свого розміру по довжині

4. Збільшення свого розміру по довжині

А. 1,3              Б. 1,4              В. 2,3              Г. 2,4

16. Які ствердження правильні: «При розрахунку попередньо напружених елементів враховують  втрати попереднього напруження в залізобетонних елементах ?

1. Перші втрати

2. Другі втрати

3. До обтиску бетону

4. Після обтиску бетону

5. Загальні втрати підчас обтиску бетону арматурою

А. 1,2,3,4                    Б. 1,2              В. 5                 Г. 1,2,4

17. Які ствердження правильні: «Центрально розтягнуті елементи,  як правило, виготовляють попередньо напруженими з  метою…»

1. Збільшення несучої здатності елементу

2. Запобігання появи тріщин

3. Обмеження ширини іх розкриття

4. Зменьшення деформативності елементу

5. Збільшення деформативності елементу

А. 1,2,3,4                    Б. 1,2              В. 2,3              Г. 1,2,3

18. Метою попереднього напруження арматури в залізобетонних елементах є…

1. Збільшення несучої здатності елементу

2. Зменшення процесу тріщиноутворення

3. Збільшення деформативності

4. Зменьшення деформативності

А. 1,2,4                       Б. 1,2,3                       В. 1                 Г. 2,3

19. Яким приймається максимальний відсоток армування повздовжньою арматурою поперечного

переріза стиснутої залізобетонної конструкції ?

А. 3 % Б.  2 %           В. 1 %            Г.  5%

20. Позначте які залізобетонні конструкції відносяться до елементів, що працюють на стиск.

А. Колони, балки, стійки ферм, фахверкові колони

Б. Колони, балки, стійки ферм, фахверкові колони, ригеля

В. Колони, фахверкові колони, стійки ферм

Г. Колони, балки, стійки ферм, фахверкові колони, ригеля, плити перекриття

21. Які, в залежності від місця прикладання стискаючого зусилля в залізобетонних елементах, існують розрахункові випадки цих конструкцій ?

А. З випадковим та розрахунковим  ексцентриситетом

Б. З випадковим ексцентриситетом

В. З розрахунковим  ексцентриситетом

Г. З відсутністю ексцентриситету

22. Які існують типи армування центрально стиснутих залізобетонних колон?

А. З гнучкою та жорсткою  повздовжньою арматурою і поперечними стержнями

Б. З гнучкою, жорсткою  повздовжньою арматурою і поперечними стержнями та арматурою у вигляді сіток та спіралей

В. З гнучкою повздовжньою арматурою і поперечними стержнями та арматурою у вигляді сіток та спіралей

Г. З жорсткою  повздовжньою арматурою і поперечними стержнями та арматурою у вигляді сіток та спіралей

23. Яким чином розташовують повздовжню робочу арматуру залізобетонних колон при позацентровому стиску по перерізу елементу?   

А. В паралельному напрямку дії згинального моменту з симетричним армуванням .

Б. В перпендикулярному напрямку дії згинального моменту з симетричним армуванням.