Проектування панелі-оболонки прогоном 18м для двопрогонового одноповерхового промислового будинку (Розрахунково-конструктивний розділ дипломного проекту), страница 3

умова дотримується. Отже, поперечна арматура з розрахунку не потрібно, установлюємо її по конструктивних вимогах: з кроком 150 мм на приопорній  ділянці довжиною 0,1*L»2 м. У вертикальних ребрах жорсткості діафрагм через 1,5…1,6 м ставимо підвіски з арматури       Æ10 А-III.

 Розрахунок анкерів.

Площа робочої поверхні анкера робочої арматури кожної діафрагми визначається з умов

A1,a ³M1/2*z1*Rb*gb2,

де M1 - згинальний момент на всю ширину панелі в перетині, розташованому на відстані 1,5 м від робочої поверхні анкера;

z1 - відстань по вертикалі від осі робочої арматури діафрагми до осі оболонки в цьому ж перетині.

При наявності підвісних кранів значення М1 і z1 визначають у перетині під вантажем, найближчим до опори. У нашому прикладі z1=33 cм, а момент М1 буде:

М1=114*1,5-0,5*12,85*1,52=153 кН*м.

Площа поверхні анкера по формулі :

A1,a = 15300 000/[2*33*0,9*17(100)] =152 см2;

прийнято анкер із упорною плитою шириною 180 і висотою 140 мм (у типових рішеннях рекомендується ширина

180...220 і висота   140...150 мм),   A1,a = 18*4 =252 см2>1152 cм.

 Визначення втрат попереднього напруження арматури.

Попереднє напруження в арматурі, що напружується, до обтиснення бетону при коефіцієнті натягу  gsp=0,9

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата

ssp= 0,9*Rsn*gsp=0,9 * 590 * 0,9 =478 МПа;

відповідне зусилля в цій арматурі

Ро1=ssp *Asp= 478 *(100)* 15,2 =727*103 Н=727 кН;

згинаючий момент у середині прольоту від власної ваги панелі

Мс = qc*L20/8= 6600 17,752/8= 260*103 Н*м=260 кH*м, де   qc=2216*2,98=     =6600 Н/м;

напруги в бетоні на рівні арматури, що напружується, у момент його обтиснення:

визначаємо втрати напружень:

від швидконатікаючої повзучості

s6=0,85*40*sbp/Rbp=0,85*40*9/21=14,5 МПа, де

sbp/Rbp =9/21=0,41<a=0,25+0,025*21=0,775<0,8

 (при a >0,8 приймають a =0,8);

від усадки бетону класу ВЗО - s8=35 МПа; від повзучості бетону (при a=0,85 і sbp/Rbp = 9/21= 0,43 < 0,75)

s9=0,85*150*sbp/Rbp=0,85*150*9/21=54,5 МПа

загальні втрати :

slos=s6 + s8 +s9=14,5+35+54,5=104 МПа (інші види втрат відповідно до «Руководства» [20] не враховуються).

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата

Аналогічні обчислення робимо при коефіцієнті натягу gsp = 1:

ssp=0,9 * 590 * 1 =531 МПа;

Ро1=531* (100)* 15,2=808*103 Н=808 кН;

втрати напружень:

s6 =0,85*40*10,72/21=17,4 МПа; s8 =35 МПа;

s9 =0,85*150*10,72/21=65 Мпа;

загальні втрати slos = 17,4+35+65== 117,4 МПа.

Те ж, при gsp =1,1:

ssp=0,9 * 590 * 1,1 =585 МПа;

Ро1=585* (100)* 15,2=890*103 Н=890 кН;

втрати напружень:

s6 =0,85*40*11,56/21=18,4 МПа; s8 =35 МПа;

s9 =0,85*150*11,56/21=70,3 МПа;

загальні втрати slos = 18,4+35+70,4= 124 МПа.

 Розрахунок оболонки між діафрагмами.

 Коротка циліндрична оболонка між діафрагмами розраховується на вигин у напрямку її утворюючої. При цьому враховується зміна геометричної схеми конструкції внаслідок росту прогинів, виникнення і розвитку тріщин у діафрагмах. Розрахунок роблять обчисленням «згинаючого навантаження» qi, що передається на діафрагми внаслідок вигину оболонки і порівняння цього навантаження з несучою здатністю оболонки на вигин, що

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата