Проектування панелі-оболонки прогоном 18м для двопрогонового одноповерхового промислового будинку (Розрахунково-конструктивний розділ дипломного проекту), страница 5

Перевіряємо праву, менш навантажену половину оболонки при

gsp=0,9; Qsp=478 МПа, Qlos=104 Мпа (див. раніше);

P02=(478-104)*(100)*15,2=568*10з Н=568 кН;

вводячи отримані дані у формули, обчислюємо:

еквівалентне навантаження qp  від зусиль попереднього напруження

0,1269Н/см2=- 1269 Н/м2;

вигин  fp  від зусиль попереднього напруження

Прогин fT панелі на початку плинності арматури діафрагм

fT=

=7,96см.

Місцеве навантаження qm,d   для правої половини прольоту

qm,d   = 3528—103500*1,1/54-40+0,03*25000*1,1 =  2204,7 Н/м2. Розрахунковий прогин f0,min у середині прольоту по формулі

=0,3см.

Визначаємо розрахункове згинаюче навантаження для правої половини прольоту по формулі

Qi,d=2204,7-

=-700,1 Н/м2.

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата

Таким чином, що згинають навантаження на оболонку отримані наступні: при повному навантаженні qi,max=803 Н/м2, при навантаженні снігом на половині прольоту qi,g=2080 Н/м2 і qi,d=-700,1 Н/м2. По максимальному навантаженню qi,g=2080  Н/м2 підбираємо арматуру сіток оболонки.

Призначаємо армування оболонки сіткою з робочими поперечними стрижнями діаметром 6 мм класу Вр-I  із кроком 200 мм. Подовжня арматура сітки — діаметром 5 класe Вр-I  із кроком 300 мм. На 1 м оболонки приходиться 5Æ 6 Вр-I, As=1,41см2; Rs=360МПа. При Rb=17 МПа, Rbn=22 МПа, товщині оболонки hf,4-5=3 см і прольоті оболонки між вутами L0=220cм  обчислюємо граничне згинаюче навантаження qi,lim по формулі

qi,lim =

де Аs і Rs -  площа перетину і розрахунковий опір поперечної арматури оболонки;

qi,lim=

що більше qi,g= 2080 Н/м2. Отже, прийняті розміри й армування забезпечують несучу здатність оболонки на вигин.

 Міцність сполучення оболонки з діафрагмою.

 Міцність сполучення оболонки з діафрагмоюперевіряють розрахунком на вигин у перетинах  1 - 1 і 2 - 2 (див. мал. 1) при дії на оболонку розрахункових згинаючих навантажень. При цьому приймають моменти М1 (у перетині 1 - 1) і М2 (у перетині 2 - 2) однаковими, котрі визначають по формулі

M1=M2=

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата

де Lv—рoзмір оболонки між вутами; аv  - ширина вута від внутрішньої грані діафрагми; qi -  розрахункова згинаюча навантаження при найбільш несприятливій схемі навантаження.

Приймаючи по попередньому розрахунку Lv=220 см, аv=30 см і qi,max=

=1343 Н/м2, знайдемо

M1=M2=

Момент М1 сприймається поперечною арматурою сітки оболонки, де на 1 м передбачене 5Æ5 Вр-І, Аs=0,98 см2. Ця арматура може сприйняти момент

М=gb2*Rb*x*b*(h0-0,5*x)=0,9*17*(100)*100*0,23*(5,5-0,5*0,23) =189 500 Н*cм= =1895 Н*м>М1 =149,2 Н*м,

де х=Rs*As/gb2Rb b =360*0,98/0,9*17*100 =0,23 cм; h0 (у перетині 1 - 1) =

=7-1,5=5,5 см; умова міцності дотримується, додаткове армування сполучення оболонки з діафрагмою з розрахунку не потрібно.

Момент М2 сприймається арматурою підвісок, розташовуваних у ребрах жорсткості діафрагм. При 1 Æ 10 А-ІІІ, Аs=0,78 см2 і b£ 12*dp=12,4=48см   (dp= 4 - товщина стінки діафрагми), h0» 0,5*12=6 см (у перетині 2 - 2) обчислюємо:

х=365*0,78/(0,9*17*48)=0,39см;

момент, сприйманий перетином,

М = 0,9 * 17 *(100) *48 0,39* (6-0,5 * 0,39) = 166264,5 Н * см=1662,64 Н*м, що більше М2=1409,2 Н*м;

умова задовольняється.

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата