Перелік теоретичних питань для проведення підсумкового контролю знань з екзамену з дисципліни «Металеві конструкції», страница 5

22. Визначити розрахункову несучу здатність з'єднання внапуск штаби 300х12мм з листом товщиною 8мм двома фланговими швами з мінімальним катетом при довжині напуску 100мм. Матеріал конструкцій -сталь С255. Зварювання ручне, тип електродів визначити за СНиП.

23. Визначити несучу здатність з'єднання стержня ферми з двох кутиків110 х 8 з фасонкою товщиною 14мм чотирма фланговими швами з мінімальним катетом при довжині напуску 250мм. Матеріали: кутиків -сталь С245, фасонки - сталь С255. Тип електродів та коефіцієнти умов роботи  визначити за СНиП.

24. Стержень з двох кутиків 160 х 10  прикріплений до листа товщиною 16мм болтами класу точності В і класу міцності 6,6. Кількість болтів n = 6, діаметр - максимально можливий при однорядному розміщенні. Матеріал з'єднуваних елементів - сталь С255, gс=1. Визначити розрахункову несучу здатність з'єднання.

25. Визначити необхідну кількість болтів при стикуванні штаб перерізом200х10мм з двома накладками з тим же перерізом, якщо діюче розрахункове зусилля N =  500кН. Матеріал з'єднуваних елементів-сталь С255.Болти діаметром 20мм, класу точності В,класу міцності 6,6; gс=1. Розробити ескіз розміщення болтів .

26. Визначити необхідну кількість високоміцних болтів у фрикційному з'єднанні двох штаб перерізом 200 х 12мм з двосторонніми накладками того ж перерізу, якщо діюча розрахункова сила N = 500кН. Болти за сталі40Х"Селект", db = 24мм, різниця між діаметрами болтів і отворів - 2мм. Обробка поверхні - газополум'яна без консервації, натяг болтів контролюється за кутом закручування гайок. Виконати ескіз стику з розміщенням болтів.

27. Виконати перевірку стійкості з площини стінки центрально стиснутої колони з двотавра 50К1. Розрахункова довжина стержня  5м, зусилля N = 1500 кН, gc = 1. Навести схеми, висновки, рекомендації.

28. Розрізна балка з двотавра 40Б1 зі сталі С345 прогоном 4,5м завантажена рівномірно розподіленим навантаженням, найбільш допустиме значення якого треба визначити з умов жорсткості, якщо [; gc = 0,95 

29. Визначити необхідну кількість болтів при стикуванні штаб перерізом200х10мм з двома накладками з тим же перерізом, якщо діюче розрахункове зусилля N =  500кН. Матеріал з'єднуваних елементів-сталь С255.Болти діаметром 20мм, класу точн В, класу міцності 6,6; gс = 1. Розробити ескіз розміщення болтів стику.

30. Стержень з двох кутиків 160 х 10  прикріплений до листа товщиною 16мм болтами класу точності В і класу міцності 6,6.

Кількість болтів n = 6, діаметр - максимально можливий при однорядному розміщенні. Матеріал з'єднуваних елементів - сталь С255, gс = 1.

Визначити розрахункову несучу здатність з'єднання.

30. Виконати перевірку прогину, нормальних напружень для розрізної балки  з двотавра 60Б2 прогоном 6м від рівномірно розподіленого навантаження   qn = 120 кН/м. Матеріал - сталь С255; [f/l] = 1/400; gf = 1.2; gc = 1.

31. Розрізна балка з двотавру 40Б1 прогоном 4.5м зі сталі С375 завантажена   рівномірно розподіленим навантаженням. Визначити найбільш допустиме нормативне   значеня навантаження з умов міцності за нормальними напруженнями в пружній   та пружно-пластичній стадіях роботи сталі. Коефіцієнти: gf = 1.2; gn = 1; gс = 1.

32. Підібрати переріз консольної балки вильотом 3м з умов жорсткості, завантаженої рівномірно розподіленим навантаженням qn  = 7,5 кН/м, з прокатного двутавра типу Б зі сталі С345, якщо найбільш допустимий прогин вільного кінця zmax £ 3см

 Перевірити міцність. Прийняти gf = 1.2; gn = 1; gc = 1. ( fmax = qnl4 / 8EIx ).

Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри  будівельних конструкцій

Протокол №__8__ від “_04_”_квітня_200_9_р.

Зав. кафедри______________                               Ведучий курсу (лектор)______________