Перелік теоретичних питань для проведення підсумкового контролю знань з екзамену з дисципліни «Металеві конструкції», страница 2

35. Вузли центрально стиснутих колон: бази та оголовки; правила конструювання та розрахунку. Навести креслення Вузли центрально стиснутих колон: бази та оголовки; правила конструювання та розрахунку. Навести креслення.

36. Листові конструкції. Робота й розрахунок тонких оболонок обертання.

 Навести схеми.

 37. Листові конструкції. Їх призначення, класифікація та особливості роботи.

38. Листові конструкції.Вертикальні циліндричні резервуари.Особливості

розрахунку , конструювання, виготовлення й монтажу.Навести схеми, вузли.

39. Листові конструкції. Резервуари високого тиску, їх призначення, види

геометричної форми, особливості конструювання й розрахунку, вимоги до зварних з'єднань.

40. Листові конструкції. Газгольдери. Призначення, конструктивні особливості, принципи роботи. Навести креслення вузлів.

41. Листові конструкції. Бункери. Види бункерів за конструктивними ознаками та за призначенням. Порядок та методи розрахунку окремого бункера,

42. Листові конструкції. Силоси. Типи силосів за призначенням та за конструктивними рішеннями. Особливості розрахунку та конструювання. Навести схеми.

43. Металеві конструкції великопролітних покриттів. Область їх застосування та класифікація.

44. Металеві конструкції великопролітних покриттів. Балкові конструкції.

Визначення, область застосування, принципи розрахунку. Основні переваги й недоліки в порівнянні з іншими типами конструкцій (рамними, арочними).

45. Металеві конструкції великопролітних покриттів. Рамні конструкції.

Визначення,класифікація, область застосування, принципи й порядок

розрахунку. Переваги й недоліки в порівнянні з іншими великопролітними

конструкціями. Продемонструвати на схемах.

46. Металеві конструкції великопролітних покриттів. Арочні конструкції.

Визначення, класифікація, область застосування, принципи й порядок

розрахунку.Переваги й недоліки в порівнянні з іншими великопролітними

конструкціями.Показати на схемах.

47. Металеві конструкції великопролітних покриттів. Структурні покриття.

Визначення, класифікація, область застосування. Переваги й вади в порівнянні з іншими видами великопролітних покриттів. Навести схеми. Типи вузлів.

48. Металеві конструкції великопролітних покриттів. Структурні покриття.

Принципи розподілу зусиль між елементами. Принципи розрахунку  і

конструювання вузлів. Показати на схемах.

49. Металеві конструкції великопролітних покриттів. Висячі покриття (В.П.). Типи і особливості роботи висячих конструкцій, область застосування. Навести перелік  матеріалів, з яких виготовляються В.П. Навести схеми В.П.

50. Металеві конструкції великопролітних покриттів. Висячі покриття (В.П.). Основні елементи В.П., підхід до їх розрахунку та визначення перерізів елементів.Навести схеми.

51. Металеві конструкції великопролітних покриттів. Висячі покриття (В.П.). Робота і розрахунок гнучких ниток. Показати на схемах.

52. Металеві конструкції великопролітних покриттів.Висячі покриття (В.П.). Однопоясні В.П. Конструкція, робота, розрахунок зусиль. Основні переваги й недоліки в порівнянні з іншими В.П. Показати на схемах.

53. Металеві конструкції великопролітних покриттів. Висячі покриття (В.П.). Двопоясні В.П. Типи конструкцій. Розподіл зусиль між елементами верхнього й нижнього поясів. Переваги й недоліки в порівнянні з однопоясними В.П. Пояснити на схемах.

54. Металеві конструкції великопролітних покриттів. Мембранні покриття і перехресні системи (М.П.). Типи М.П. і особливості роботи елементів, види зусиль і навантажень. Навести схеми.

55. Металеві конструкції великопролітних покриттів. Складки, оболонки, куполи. Навести визначення кожного типу, охарактеризувати конструктивні особливості, підхід до розрахунку й конструювання. Показати на схемах.

56. Металеві конструкції висотних споруд і багатоповерхових будинків. Дати визначення, навести умови застосування, класифікацію й пояснити на схемах особливості роботи.