Перелік теоретичних питань для проведення підсумкового контролю знань з екзамену з дисципліни «Металеві конструкції», страница 4

8. Запроектувати жорсткий зварний вузол кріплення до колони сталевої консольної балки з двотавра 70Б1 зі сталі С255  довжиною 2м, завантаженої рівномірно розподіленим навантаженням q = 8кН/м. Навести креслення вузла у трьох проекціях.

9. Визначити розрахункову несучу здатність при центральному розтязі і при центральному стискові стержня з двох кутиків 160х10 з розрахунковою довжиною 3.0м зі сталі С255, gс = 1. Виконати креслення стержня  з розставленням прокладок, які б забезпечували їх сумісну роботу ( для обох випадків).

10. Виконати перевірку стійкості відносно обох осей перерізу центрально

стиснутого стержня з прокатного двотавра 70Ш1, який сприймає поздовжню силу N = 3200кН.Сталь С345, gс = 1. Відстань між закріпленнями в площині найменшої жорсткості-6 + 5 + 6 м. Закріплення кінців - шарнірне.

11. Підібрати переріз центрально стиснутого стержня з гнутозамкненого звареного профілю (квадратної труби) Розрахункова довжина стержня 6м, поздовжня сила N = 300кН, gс = 1, стержень виготовлений зі сталі С255.

12. Запроектувати жорсткий опорний вузол центрально стиснутої колони з прокатного двотавра 60Ш1 зі сталі С255 з поздовжньою розрахунковою силою N = 2600кН, якщо бетон фундаменту відповідає класу В7,5 (Rb = 0,45кН/см2) .

13. Виконати перевірку міцності стержня з прокатного двотавра 40К3 від дії статичного навантаження, яке викликає стискуючу поздовжню силу

N =1600кН та згинаючий момент M = 300кНм в площині стінки. Матеріал стержня - сталь С255, gс = 1,дотичні напруження не перевищують 0,5Rs/

14. Виконати перевірку стійкості в площині дії моменту позацентрово стиснутого стержня з двотавра 35Ш1, який згинається в площині стінки.

Розрахункова довжина стержня lef = 16м; розрахункові зусилля:

N = 450кН, M = 370кНм, сталь С345, gс = 1. Навести схеми, висновки, рекомндації.

15. Виконати перевірку стійкості з площини дії моменту позацентрово стиснутого стержня з двотавра 50Ш1, який згинається в площині стінки. Розрахункова довжина стержня lef = 5м, розрахункові зусилля:

N = 450кН, M = 370кНм, сталь С375, gс = 1.Навести схеми, висновки, рекомендації.

16. Виконати перевірку стійкості з площини дії згинаючого моменту позацентрово стиснутого стержня з двотавра 40Б1, який згинається в площині стінки при шарнірному закріпленні кінців.Розрахункові зусилля:

N = 250 кН, M = 117 кНм.Розрахункова довжина стержня lef  = 4,0м . Матеріал конструкцій - сталь С285, gс = 1. Навести схеми, висновки, рекомендації.

17. Виконати перевірку стійкості з площини дії згинаючого моменту позацентрово стиснутого стержня з двотавра 30Б1, який згинається в площині стінки  при шарнірному закріпленні кінців. Розрахункові зусилля:

N = 180кН, M = 120 кНм,розрахункова довжина стержня lef = 3,0м. Матеріал конструкцій - сталь С275; gс = 1.Навести схеми. Висновки, рекомендації.

18. Розрахувати й сконструювати з'єднання встик двох листів з перерізом

300 х 12мм зі сталі С255, якщо розтягуюче зусилля N = 800кН. Зварювання ручне, з візуальним контролем якості. gС = 0,95; gf = 0,8. Висновки, рекомендації.

19. Розрахувати й сконструювати з'єднання встик двох листів з перерізом

300х 10мм зі сталі С390, якщо розтягуюче зусилля N = 1000кН; зварювання автоматичне, під флюсом. Виконати креслення, зробити висновки, дати рекомендації. (gС = 1; g wf = 1).

20. Розрахувати й сконструювати кріплення швелера № 22 до листа

товщиною12мм на розрахункове зусилля N = 650кН. Зварювання

напівавтоматичне, в нижньому положенні, фланговими швами з максимально можливим катетом. Матеріал з'єднуваних елементів сталь С255;  зварювальний дріт Св-08ГА, діаметром 2мм; gс= 1.

21. Розрахувати й сконструювати кріплення швелера № 22 до листа товщиною 6мм на розрахункове зусилля 600кН. Зварювання ручне, фланговими швами з максимально можливим катетом. Матеріал-сталь С345, gс=0,95. Дати креслення.