Перелік теоретичних питань для проведення підсумкового контролю знань з екзамену з дисципліни «Металеві конструкції», страница 3

57. Металеві конструкції висотних споруд і багатоповерхових будинків. Навести перелік і порядок визначення основних навантажень і впливів на висотну споруду, показати на схемі.

58. Металеві конструкції висотних споруд і багатоповерхових будинків.

Особливості проектування башт радіомовлення. Навести схеми.

59. Металеві конструкції висотних споруд і багатоповерхових будинків.

Особливості проектування щогл радіомовлення. Навести схеми.

60. Металеві конструкції висотних споруд.Особливості проектування опор високовольтних ліній електропередач. Навести схеми.

61. Металеві конструкції висотних споруд і багатоповерхових будинків.

Особливості проектування металевих каркасів висотних будинків.

62. Листові конструкції. Газгольдери. Призначення, конструктивні особливості, принципи роботи.

63. Металеві конструкції великопролітних покриттів; висячі покриття (В.П.). Основні елементи В.П., підхід до їх розрахунку та визначення перерізів елементів. Навести схеми.

64. Металеві конструкції висотних споруд. Особливості проектування опор високовольтних ліній електропередач. Навести схеми.

Металеві конструкції висотних споруд.Особливості проектування опор

високовольтних ліній електропередач. Навести схеми.

65. Металеві конструкції великопролітних покриттів. Висячі покриття (В.П.). Типи і особливості роботи висячих конструкцій, область застосування. Навести перелік матеріалів, з яких виготовляються В.П. Навести схеми В.П.

66. Металеві конструкції великопролітних покриттів. Арочні конструкції.

    Визначення, класифікація, область застосування, принципи й порядок розрахунку.Переваги й недоліки в порівнянні з іншими великопролітними конструкціями. Показати на схемах.

67.Металеві конструкції великопролітних покриттів. Висячі покриття (В.П.). Основні елементи В.П., підхід до їх розрахунку та визначення перерізів елементів.

68. Металеві конструкції великопролітних покриттів. Висячі покриття (В.П.). Основні елементи В.П., підхід до їх розрахунку та визначення перерізів елементів.

Навести схеми.

Задачі

1. Проектується сталева ферма покриття промбудови для роботи під статичним навантаженням при зовнішній температурі  не нижчій за

 -20°С. Визначити можливість застосування таких сталей для поясів, решітки, фасонок ферм:

С235, С245, С255.  Які особливості застосування цих сталей при зовнішній температурі, нижчій за  - 40°С.

2. Визначити розрахункові опори розтягу, стиску, згину, зрізу (зсуву) та

зминанню торцевої поверхні для прокату зі сталі С255:

а) листа товщиною 3мм;  б) двотавра 70 Ш3.

3. Виконати перевірку прогину, нормальних напружень для розрізної балки з двотавра 60Б2 прогоном 6м від рівномірно розподіленого навантаження qn = 120 кН/м. Матеріал - сталь С255; [f/l] = 1/400; gf = 1.2; gc = 1.

4. Розрізна балка з двотавру 40Б1 прогоном 4.5м зі сталі С375 завантажена рівномірно розподіленим навантаженням. Визначити найбільш допустиме нормативне значення навантаження з умов міцності за нормальними напруженнями в пружній та пружно-пластичній стадіях роботи сталі. Коефіцієнти: gf = 1.2; gn = 1; gс = 1.

5. Розрізна балка з двотавру 40Б1 зі сталі С345 прогоном 4,5м завантажена рівномірно розподіленим навантаженням, найбільш допустиме значення якого треба визначити з умов жорсткості, якщо

[f / l] = 1/250;  gc = 0.95.

6. Підібрати переріз розрізної балки з умов жорсткості з прокатного двотавра типу Б зі сталі С345, завантаженої рівномірно розподіленим навантаженням qn = 6 кН/м. Найбільш допустимий прогин [ f ] £ 1/250 l ;

gf = 1.2; gn = 1; gc = 1; l = 6м. Робота балки - в пружній стадії.

7. Підібрати переріз консольної балки вильотом 4м з умов жорсткості,

завантаженої рівномірно розподіленим навантаженням qn  = 9,5 кН/м, з

прокатного двотавра типу Б зі сталі С345, якщо найбільш допустимий прогин вільного кінця zmax £ 3см. Перевірити міцність. Прийняти gf = 1.2; gn = 1; gc = 1. ( fmax = qnl4 / 8EIx ).