Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях, страница 7

Враховуючи   однотипність  планування,  характер  розповсюдження  і  кількість  місць займання,  по  тактичним умовам гасіння  фактично необхідно  подати  не  два  створи  Б,  а  три  створи Б.

N стБ=3 ствола Б

2.3. Визначаємо необхідну кількість створів для захисту та можливого гасіння:

З урахуванням обстановки при пожежі, вимог   «Бойового уставу пожежної охорони»  и тактичних умов виконання бойових дій на захист необхідно прийняти  наступну кількість створів:

Сусідні приміщення – один  створ

приміщення над  приміщенням що зайнялося – один  створ

Отже  на  захист і можливе гасіння  необхідно  подати  створів  Б:

N стБ = 2 створи Б

2.4. Визначаємо фактичну кількість води:

Qф.=(N ст.Б+N ст.Б)хQст.Б=(3+2)х3,2=16,0  л/с

2.5. Визначаємо необхідну кількість пожежних  машин с урахуванням використання насосів на повну тактичну можливість.

В даному випадку приймаємо  схему бойового розгортання  з подачею від машини с  4 створів  Б:

 


Nм.=Qф./Qн.= Qф / N ст. Б х Qст. Б =16,0/5 х3,2 =1 машина

2.6 . Визначаємо необхідну чисельність особистого складу для проведення

 дій по гасінню пожежі:

Nос.ск.=Nтст.Бх3+N3ст.Бх2+Nмх1+Nсв.=3х3+2х2+1х1+1=15 люд.

2.7. Визначаємо необхідну кількість основних пожежних підрозділів

N.=Nос.ск./5=15/5=3 підрозділи

Завдання  № 2.

Світильник РКУ-400 з лампами ДРЛ-400 (Ф-19000лм) установлені на опорах висотою Н=7м по периметрі освітлюваного будівельного майданчика шириною b=68.9 м.

 Відстань між опорами світильника L=35,38м.

Визначити середню освітленість на площадці.

Рішення.

Для значення b1=b:2=68,9/2=34,5м; згідно нормативних документів для виразу b1/H=34,5/7 =4,8  . Відповідно n=0.3.

Коефіцієнт запасу kз=1.5-для світильників з газорозрядними лампами.

Середню освітленість будівельного майданчика визначаємо по формулі:

     Оср.=19000*0,3/35,38*34,5*1,5= =3,1 лк, що відповідає умовам виробництва загальбудівельних робіт, так як Оср>Він=2 лк , але є недостатнім  для місць складування матеріалів і виробництва такелажних робіт , бо не відповідає умові  Оср<Він=10 лк. Отже необхідним є використання додаткових джерел освітлення.

Завдання №3

Розрахунок міцності опалубки при бетонуванні монолітних конструкцій

При влаштуванні монолітних стрічкових фундаментів та інших елементів підземної частини будинку контролюють відповідність розмірів фундаменту розмірам закладеним у проекті виконання робіт та в нормах проведення БМР. Головну увагу необхідно приділяти якості бетонної суміші, операції вібрування (дотримання необхідної товщини шару при укладанні бетону між операціями, часу вібрації), догляду за бетоном. Технологічна перерва до проведення наступного виду робіт повинна скласти не менш 3 днів для необхідного набору міцності бетону. По закінченню монтажу перевіряється відхилення осей фундаменту від проектних осей. Зсув осей конструкцій фундаментів допускається на ±12 мм. Відхилення позначок опорних поверхонь фундаментів може бути нижче проектних на 20 мм. (тоді проводиться додаткова підлива цементним розчином до проектної точки), але не може ні в якому разі бути вище проектної точки.

Вихідними даними є нормативні навантаження від:

-  від власної ваги самої опалубки, що має склад – деревина (800 кг/м3), сталь (7500 кг/м3)

-  від власної ваги щойно укладеної бетонної суміші з важкого бетону (2500 кг/м3);

-  вібрування бетонної суміші (100 кг/м3 горизонтальної поверхні) – вертикальна складова навантаження;

-  вібрування бетонної суміші (200 кг/м3 горизонтальної поверхні) – горизонтальна складова навантаження;

Необхідний проліт для лицьової поверхні дошки опалубки знаходимо по формулі:

Необхідний проліт для схованої  поверхні дошки опалубки знаходимо по формулі:

Де h – товщина дощок.

р – горизонтальний тиск бетонної суміші.

Тоді:

Розрахунок міцності опалубки.

Розрахункове зусилля,яке приймається стінкою

Де а – сторона перетину квадратної стійки, см

І02 – довжина вільної стійки ( І02 = 0.35 а), тоді

Розрахунок міцності стін опалубко ведемо за формулами:

R – розрахунковий опір деревини стиску

F – розрахунковий перетин стійки

m- коефіцієнт умови роботи

Перевіряємо умову міцності:

Умова міцності виконується.