Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях, страница 6

вторинних проявів. До таких факторів, відповідно ДО ДЕРЖСТАНДАРТУ 12.1.004-91, належать: полум'я й іскри, підвищення температури навколишнього середовища, токсичні продукти.

    Системи пожежної безпеки - це комплекс організаційних заходів і технічних засобів, спрямованих на запобіганні пожежі й збитків від неї.

    Відповідно ДЕРЖСТАНДАРТ 12.1.004-91 пожежна безпека об'єкта повинна забезпечуватися системою запобігання пожежі, системою протипожежного захисту й системою організаційно-технічних заходів.

   Пожежна безпека об'єкта регламентується дійсним стандартом, будівельними нормами й правилами, міжгалузевими правилами пожежної безпеки, галузевими стандартами й правилами пожежної безпеки, що затверджені міністерствами й відомствами, інструкціями із забезпечення пожежної безпеки на окремих об'єктах.

Пожежна безпека об'єкта забезпечується:

- системою запобігання пожежі;

- системою пожежного захисту.

Внутрішнє пожежогасіння житлової будівлі , відповідно СНиП 2.04.01.-85 «Внутрішній водовідвід та каналізація будівель» не є необхідним. Використання води на зовнішнє пожежогасіння , відповідно СНиП 2.04.02-84 «Водопостачання . Зовнішні мережі та споруди» при об’ємі будівлі 16001,63 м.куб. складає 15 л/сек. І забезпечується рухомим пожежним транспортом від існуючого пожежного гідранту, що встановлений в колодязі на кільцевій мережі  діам. 160 мм. та запроектованого пожежного гідранта , що встановлений на водопровідній мережі що проектується , діам. 400 мм. по вул. Інтернаціоналістів.

Кожна квартира оснащена вогнегасником ВВ-5.

Об'єкт має таке об'ємно-планувальне й технічне виконання, що евакуація людей з нього буде завершена до настання гранично припустимих рівнів небезпечних факторів пожежі, установлених санітарними нормами. Для забезпечення евакуації передбачено:

- установлені розміри, кількість і забезпечена відповідне конструктивне виконання евакуаційних шляхів, виходів;

- забезпечена можливість безперешкодного руху людей по шляхах евакуації.

З метою не допущення пожежі в побутових приміщеннях :

-  призначене особа, відповідальне за протипожежний стан побутових приміщень;

- на видному місці вивішена інструкція про міри пожежної безпеки в побутових приміщеннях, у яких в обов'язковому порядку заборонені паління й сушіння спецодягу.

Наприкінці робочого дня начальник ділянки (майстер, бригадир) здає під охорону сторожу, з розписом у спеціальному журналі, побутові приміщення з обов'язковим оглядом  вагончиків, з відключенням електроенергії в них.

На будівельному майданчику відведене місце для паління.

На будівельному майданчику є пожежний щит, на якому перебувають спеціальні інструменти й пісок для гасіння пожежі.

Легкозаймисті матеріали перебувають в окремому приміщенні, що огороджено й має знак попередження. 

Розрахунки

Завдання №1

Визначення засобів та методів для гасіння пожежі будівлі.

1.  Обставини при пожежі.

Десятиповерхова будівля ,об’ємом 16001,63 м.куб.

Визначаємо можливий розвиток пожежонебезпечної ситуації, якщо займання виникне в одному з приміщень техпідпілля розміром 7*6 м. і буде наростати на протязі 10 хв. Зі середньою лінійною швидкістю 0,6м/хв.

1.1. Знаходимо довжину шляху розповсюдження вогню.

R=Vл х J = 0,6х10=6 м

Vл – лінійна швидкість розповсюдження вогню, м/хв;

J – час  розповсюдження вогню до  моменту  локалізації  пожежі

1.2. Визначаємо площу пожежі.

Sn=ПR2 =3,14х62 =113,04 м2

Гасіння  пожежі  виконується рухомим пожежним   транспортом  від існуючого  пожежного  гідранта,  установленого  в існуючому  колодязі    водопровідної  мережі  Ø160 мм  і  проектуємого  пожежного  гідранта  установленого  в  проектуємому  колодязі  на  проектуємій  водопровідній  мережі  Ø400мм  по вул. Інтернаціоналістів.   

2. Рішення.

2.1. Для гасіння пожежі і захисту приймаємо створ «Б» з витратою води 3,2 л/с при напорі у створі 30 м, с діаметром насадки 13 см.  Сили  та  засоби збираємо та виводимо  на  шляхи розповсюдженню вогню.

2.2. Визначаємо необхідну кількість створів для гасіння пожежі:

N ст.Б=Qтр./Qст.Б=SпхJ/Qст.Б=113,04х0,06/3,2=2 ст.Б

J – інтенсивність подачі води