Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях, страница 5

    Електротравма - травма, викликана дією на організм людини електричного струму й (або) електричної дуги (ДЕРЖСТАНДАРТ 12.1.009-76).

    Електроустановки - машини, апарати, лінії електропередач і допоміжне устаткування (разом зі спорудженнями й приміщеннями, у яких вони розташовані), призначені для виробництва перетворення, трансформації, передачі, розподіли електричної енергії й перетворення її в інші види енергії(«Правила пристрою електроустановок» - ПУЭ).

    Особи, зайняті на будівельно-монтажних роботах, навчені безпечним способам припинення дії електричного струму на людину й надання першої медичної  допомоги при травмуванні електричним струмом.

    У будівельно-монтажній організації призначений інженерно-технічний працівник, що має кваліфікаційну групу, по техніці безпеки не нижче 4, відповідальний за безпечну експлуатацію електрогосподарства організації.

    Відповідальність за безпечне виробництво конкретних будівельно-монтажних робіт з використанням електроустановок покладається на інженерно-технічних працівників, що керують виробничим процесом.

     Роботи, пов'язані із приєднанням (від'єднанням) проводів, ремонтом, налагодженням, профілактикою й випробуванням електроустановок, виконуються електротехнічним персоналом, що має відповідну

кваліфікаційну групу по техніці безпеки.

    Приєднання до електричної мережі пересувних електроустановок, ручних електричних машин і переносних електричних світильників за допомогою штепсельних з'єднань, що задовольняють вимогам електробезпечності,  виконує персонал, допущений  до роботи з ними.

    При зберіганні, перевірці, видачі для роботи й експлуатації ручних електричних машин, трансформаторів, перетворювачів частоти й переносних електричних світильників дотримуються правил  техніки безпеки при

експлуатації електроустановок споживачів.

    Металеві будівельні ліса, рейкові шляхи електричних вантажопідйомних кранів і інші металеві частини будівельних машин і устаткування з електроприводом має захисне заземлення (занулення).

        Зовнішні електропроводки тимчасового електропостачання виконані ізольованим проведенням, розміщені на опорах на висоті не менш:

             2,5 - над робітничими місцями;

             3,5 - над проходами;

             6,0 - над проїздами.

     Світильники загального освітлення, приєднані до джерела постачання (електромережі) напругою 127 і 220 В, установлюються на висоті не менш 2,5 м від рівня землі, підлоги, настилу. При висоті підвісу менш 2,5м світильники приєднуються до мережі напругою не вище 42 В. Будівля ,що проектується оснащена підвалом,під час будівельних робіт в якому забороняється знаходитися вагітним жінкам та дітям до 18 років.

    Електрозварювальні пристрої відповідають вимогам ДЕРЖСТАНДАРТ 12.2.003-74.

    Електрозварювальні роботи виконуються відповідно до вимог Держстандарту 12.3.003-75 «Правила пожежної безпеки при проведенні

зварювальних і інших пожежонебезпечних роботах на об'єктах народного господарства» і «Правила пожежної безпеки при виробництві будівельно-монтажних робіт».

    Електроустановки для електропрогріву ґрунту й бетону мають захист від струмів короткого замикання. У період їхньої експлуатації застосовують звукову або світлову сигналізацію.

    Напруга джерела споживання ланцюгів електродного прогріву повинна бути не вище:

                380В - при електродному прогріві ґрунту, електродному прогріві бетонної суміші, зовнішньому електродному прогріві армованого й неармованого бетону;

                 220В - при електродному прогріві армованого й неармованого бетону.

    Під час  експлуатації електроустановок  на будівельних майданчиках застосовуються знаки безпеки за ДСТ 12.4.026-76.     

Пожежна безпека

     Пожежа - неконтрольоване горіння поза спеціальним багаттям, що поширюється в часі й просторі.

    Пожежна безпека об'єкта – виключення можливості виникнення й розвитку пожежі й впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.

    Основними напрямками забезпечення пожежної безпеки є усунення умов виникнення пожежі й мінімізація її наслідків. Об'єкти повинні мати системи пожежної безпеки, спрямовані на запобігання пожежі, дії на людей і матеріальні цінності небезпечних факторів пожежі, у тому числі їхніх