Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях, страница 4

Сумісна робота механізмів повинна виконуватися згідно норм та правил виконання робіт в небезпечних зонах. Сумісно працю екскаватор об’ємом ковша 0,63 м3 та бульдозер ДТ-75, потужністю двигуна 59 кВт, під час розробки ґрунту в котловані у відвал. Також екскаватор подає землю на транспорт.

Зворотна засипка ґрунту здійснюється бульдозером ДТ-75, потужністю двигуна 59 кВт, а за ним виконується ущільнення ґрунту  пневматичними трамбівками ТР-4 чи ТР-6.

Робота з інструментами

До роботи з пневматичними інструментами не допускаються особи, що не пройшли виробниче навчання. Забороняється працювати з механізованими інструментами з приставних драбин.

Не допускається робота на абразивних колах, що не мають захисного кожуху і захищеного екрану. На ручних інструментах ударної дії не допускаються задирки і гострі ребра на бічних гранях в місцях затиску їх рукою.

Електрозварювальні роботи

Металеві частини електрозварювальних установок в нормальному стані, які знаходяться не під напругою повинні бути заземлені.

Зварювання повинно проводитись із застосуванням двох проводів. В якості заземлення можна використовувати сталеві будь-якого профілю, зварювальну плитку, стелажі і саму зварювальну конструкцію.

Забороняється використовувати в якості заземлення труби сантехнічних мереж, технологічне устаткування.

Ліси та інші засоби підмощування

Всі елементи лісів повинні розраховуватись на міцність, а ліси в цілому - на стійкість. Ширина настилу на лісах і підмостках допускається не менше 2м для кам’яних ,1.5 м для штукатурних та 1 м для малярних і монтажних робіт.

Висота проходів на лісах повинна бути у світлі не менше 1.8 м.

Зазор між стіною будинку і робочого настилу не перевищує 50 мм при кам’яній кладці, при опоряджувальних роботах - 150 мм.

Настили лісів, підмостів і драбин розташовані на висоті 1.1 м від рівня землі або перекриття, повинні бути огороджені бильцями висотою не менше 1 м, що перебуває з одного зовнішнього боку, проміжного горизонтального елементу і бортової дошки висотою не менше 150 мм, що огороджуються і розраховуються на горизонтальне зосереджене навантаження  в середині прольоту.

Трубчасті металеві ліси необхідно забезпечити грозозахистом і пристроями, що заземлюються.

Покрівельні роботи

При виконанні робіт на покрівлі робітники повинні бути забезпечені захисним поясом і взуттям, що не ковзає.

Допуск робітників до виконання до покрівельних робіт дозволяється після огляду виконробом несправності несущих конструкцій даху й огороджень.

Розміщати на даху матеріали допускається тільки в місцях передбачених проектом з вживанням заходів проти їх падіння. Під час перерв у роботі технологія пристосування, інструменти й матеріали повинні бути прибрані та закріплені на даху.

Не допускається виконання покрівельних робіт під час ожеледі, туману, грози і вітру швидкість якого перевищує 15 м/с.

Забороняється скидати з покрівлі матеріали та інструменти.

Опоряджувальні роботи

Під час малярних робіт з вибуховими матеріалами (лаки, фарби, нітрофарби і т. д.) на час перерви необхідно закривати кришками і відкривати інструментом, що не утворює іскор.

Місця, під якими виконуються скляні роботи, необхідно огороджувати.

До початку скляних робіт слід перевірити міцність та справність скляних плетень.

Поділ PEN на PE і N передбачається у ввідно-розподільчому пристрої ВРУ-1.

Металеві будівельні ліси та металеві частини будівельних машин і устаткування з електропроводом мають захисне заземлення (занулення).

Заземлення і занулення виконується відповідно до вимог гл. 1.7 ПУЕ, ДНАОП 0.00-1.32-01 та ДБН В.2.5-27-2006.

Зовнішні електропроводки тимчасового електропостачання виконані ізольованим проведенням, розміщені на опорах, на висоті над рівнем землі, підлоги, настилу, не менш ніж:

2,5 м – над робочими місцями;

3,5 м – над проходами;

6,0 м – над проїздами.                             

Електробезпечність

                                                                                                                    Електробезпечність - система організаційних і технічних заходів і засобів, які забезпечують захист людей від шкідливих і небезпечних дій електричного струму, електричної дуги, електричного поля, статичної електрики (ДЕРЖСТАНДАРТ 12.1. 009-76.ССБТ. Електробезпечність. Терміни й визначення).