Організація та методичне забезпечення роботи кураторів академічних груп Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, страница 8

Продовжив свою роботу студентський туристичний клуб «Велес», утворений в позаминулому році. За звітний період ним був проведений ряд заходів: туристична поїздка «Львів різдвяний»; туристична поїздка «Замки і фортеці Львівської області»; туристична поїздка «Гуцулія» (до Карпат та Закарпаття). У минулому році на факультеті розпочав свою роботу чайний клуб, метою якого є залучення студентів до читання книг та підвищення їхнього інтелектуального рівня. До роботи клубу залучилися учні полтавської гімназії №31. Клуб українського кіно продовжив перегляд фільмів під відкритим небом. Постійно проводив роботу Клуб інтелектуальної творчості «КІТ» за такими напрямками: «Що? Де? Коли?», «Брейн-Ринг», «Дебати», «Мафія» та інші інтелектуальні ігри та тренінги.

На фізико-математичному факультеті діє електронна база даних академічних груп, створена заступником декана з виховної роботи Юрієм Сергійовичем Матвієнком, яка містить повну інформацію про студентів: їх день народження, місце проживання, хобі та уподобання, участь у творчих колективах та громадському житті факультету, місце роботи та контактні телефони батьків. База даних має інтерактивну будову із сенсорним інтерфейсом та дозволяє користувачу, задавши відповідний фільтр, отримати вибірку по всім групам згідно талантів студентів. Вона стає при нагоді під час планування та організації виставок творчих робіт, ярмарок, концертних та розважальних програм. Крім того база дозволяє, отримавши відповідну вибірку, надіслати повідомлення студентам з пропозицією узяти участь у тому чи іншому заході, використовуючи існуючи соціальні мережі (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook).

Пропонуємо популяризувати досвід фізико-математичного факультету щодо ведення електронних баз даних талантів та захоплень студентів

Ухвала

до рішення по слуханню питання про виховну роботу кураторів академічних груп Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

–  виховну роботу кураторів академічних груп Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка вважати задовільною;

–  призначати кураторів академічних груп за розпорядженням декана факультету з врахуванням попередніх рекомендацій від кафедр;

–  моніторинг планування та обліку виховної роботи кураторів здійснювати на початку та наприкінці навчального року (голова Ради з виховної роботи університету);

–  заохочувати роботу кращих кураторів подяками, грамотами тощо від Ради з виховної діяльності ПНПУ та ректорату (голова Ради з виховної роботи університету);

–  періодично висвітлювати роботу кращих кураторів у газеті «Університетський час» та на сайті університету (заступники деканів з виховної роботи на факультетах);

–  популяризувати досвід роботи фізико-математичного факультету щодо ведення електронних баз даних талантів та захоплень студентів (заступники деканів з виховної роботи на факультетах);

–  привести у відповідність плани виховної роботи кураторів академічних груп з орієнтовним тематичним планом виховних годин кураторів академічних груп у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка, схваленим радою з організації виховної діяльності в ПНПУ імені В.Г. Короленка (протокол № 1 від 7.09.2011 р.), нормами планування навантаження куратора академічної групи, затверджених вченою радою ПНПУ імені В.Г.Короленка (протокол № 1 від 30.08.2012р.) та планом виховної роботи в ПНПУ імені В.Г. Короленка, затвердженого ректором ПНПУ імені В.Г. Короленка від 27 серпня 2013 р.;

–  плани та звіти виховної роботи кураторів академічних груп оформляти згідно форми, схваленої радою з виховної роботи в ПНПУ імені В.Г. Короленка (протокол № 1 від 31.08.2012 р.).

Голова комісії                                                        Т.М. Борисова

Члени комісії                                                          Г.М. Білик

                                                                                 Л.І. Куторжевська