Організація та методичне забезпечення роботи кураторів академічних груп Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, страница 2

Щоденник куратора ведуть всі викладачі, однак куратори у роботі, яких відбулося перепланування академічних груп ведуть роботу по збору інформації у щоденник куратора.

Кураторські  тематичні години проводяться на факультеті 2 рази на місяць. Музеї міста переважно відвідують куратори зі студентами І курсу. Музейні кімнати нашого університету відвідують студенти факультету фізичного виховання рідко.

Серед викладачів факультету фізичного виховання варто відзначити роботу наступних кураторів: Корносенко Оксани Костянтинівни, Остапової Олени Олександрівни, Тараненко Ірини Вадимівни.

До відзначення 200-ліття з дня народження Т.Г. Шевченка на факультеті фізичного виховання заплановано перегляд художній та документальних фільмів за творами Т.Г. Шевченка, конкурс на краще ілюстрування творів Т.Г. Шевченка. З  екскурсію до музею Т.Г. Шевченка у м. Каневі факультет фізичного виховання ще не визначився.

Отже, робота кураторів академічних груп на факультеті фізичного виховання здійснюється на належному рівні, однак окремим кураторам необхідно мобілізувати свої зусилля у напрямку покращення виховної роботи зі студентською молоддю (М.М. Воєнчук, О.В. Квак, С.В. Синиця).

Історичний факультет

На історичному факультеті працюють 24 куратори академічних груп.

Куратори призначаються викладачі зі значним досвідом роботи за розпорядженням декана факультету та за поданням рекомендацій кафедр факультету.

Плани роботи кураторів розглянуті та схвалені на засіданнях відповідних кафедр. Більшість планів кураторів оформлені за встановленою формою, однак окремі викладачі ведуть планування роботи куратора за календарним принципом. Серед заходів, запланованих до проведення кураторами, переважають такі, що відображають специфіку роботи кафедр. У планах окремих викладачів спостерігається формулювання зальної проблематики за напрямом роботи куратора без конкретизації назв заходів, форми їх проведення та кількості годин, що можуть бути відведені на конкретний захід.

Ретельно та старанно ведуться щоденники роботи кураторів на кафедрі географії та краєзнавства, історії України та філософії.

Вцілому виховна робота кураторів на історичному факультеті ведеться на належному рівні. Серед викладачів історичного факультету варто відзначити роботу наступних кураторів: Федій Олександра Анатолійовича, Тронько Тетяна Володимирівна, Демиденко Тетяна Прокопівна, Бабенко Людмила Леонідівна.

Під час перевірки не була представлена робота наступних кураторів: П.Я. Гавраша, Н.Я. Цехмістро.

У більшості планах не відображені, поки що, обов’язкові щомісячні, щоквартальні та щосеместрові виховні заходи з питань профілактики шкідливих звичок, попередження проявів ксенофобії та расової дискримінації, правил поводження під час загрози тероризму й насильства інші.

У плані виховної роботи історичного факультету передбачено рід заходів до відзначення 200-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка. Лише куратори кафедри історії України внесли до планування своєї роботи проведення заходів відповідної спрямованості або залучення студентів до загальнофакультетських святкових заходів.

Рекомендовано кураторам історичного факультету більш уважно планувати свою роботу з опорою на рекомендовану тематику кураторських годин та відповідно до плану виховної роботи університету та факультету.

Психолого-педагогічний факультет

Факультет є одним із найбільших в університеті, на сьогодні тут навчаються 66 студентських груп, за кожною із яких закріплений куратор. Призначення кураторів відбувається шляхом схвалення деканатом і затвердження радою факультету кандидатур, запропонованих кафедрами, яких на факультеті діє дев’ять. Здебільшого ці обов’язки покладаються на досвідчених педагогів, однак беруться до уваги й можливості навантаження викладача та нагальні потреби навчально-виховного процесу. Як правило, кафедра курує групи своєї випускової спеціалізації.