Організація та методичне забезпечення роботи кураторів академічних груп Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка

Страницы работы

Содержание работы

Організація та методичне забезпечення

роботи кураторів академічних груп

Полтавського національного педагогічного університету

імені В.Г. Короленка

Виховна робота кураторів академічних груп у Полтавському національному педагогічному університеті здійснюється у відповідності Концепція національного виховання студентської молоді (Рішення колегії МОН від 25.06.2009 р. протокол № 7/2-4) та згідно плану виховної роботи у нашому виші на 2013-2014 навчальний рік. План виховної роботи обговорено та схвалено  на засіданні Ради з організації виховної діяльності в ПНПУ імені В. Г. Короленка (протокол №11  від  20.06.2013 р.).

Планування та облік роботи куратора академічної групи здійснюється згідно Норми планування навантаження куратора академічної групи ПНПУ імені В. Г. Короленка на організаційно-методичну та виховну роботу, які схвалено Радою з організації виховної діяльності університету (протокол № 10 від 30. 05.2012 р.) та затверджено вченою радою ПНПУ імені В. Г. Короленка (протокол № 1 від 30.08.2012 р.). Згідно з вище зазначеними документами на організаційно-методичну роботу куратора відводиться 20 годин, а на виховну роботу – 60 годин. План та звіт роботи кураторів заслуховується й затверджується на засіданнях кафедр.

24 вересня 2013 року комісією з моніторингу роботи кураторів академічних груп була здійснена перевірка готовності кураторів до здійснення організаційно-методичної та виховної роботи у 2013-2014 навчальному році.

До складу комісії увійшли:

– голова комісії – Борисова Тетяна Миколаївна, доцент кафедри основ виробництва та дизайну, заступник декана з виховної роботи факультету технологій та дизайну;

– члени комісії:  Білик Галина Миколаївна, доцент кафедри української літератури та Куторжевська Любов Іванівна, доцент кафедри соціальної педагогіки.

Результати перевірки подані по факультетам.

Природничий факультет

На факультеті працюють 23 куратори академічних груп. Куратори призначаються за наказом декана за попередньої узгодженості з членами кафедр. При цьому також враховується чи співпадає навчальне навантаження викладача з переліком навчальних предметів даної спеціальності.

Під час перевірки були представлені 17 планів роботи кураторів та щоденники, інші викладачі знаходяться у відпустках.

Планування роботи куратора на природничому факультеті ведеться згідно розробленої форми. Однак, варто зазначити, що певна кількість викладачів заповнюють дану форму від руки, інші у друкованому вигляді. В окремих планах куратори не показують скільки годин відводиться на окремий захід, а вказують лише загальну кількість годин на окремий вид роботи за формою планування.

Плани роботи кураторів цілком узгоджуються з планом виховної роботи факультету. Куратори разом зі студентами беруть активну участь у традиційних заходах природничого факультету та університету. Але поряд з цим у більшості планах не відображені поки що обов’язкові щомісячні, щоквартальні та щосеместрові виховні заходи з питань профілактики шкідливих звичок, попередження проявів ксенофобії та расової дискримінації, правил поводження під час загрози тероризму й насильства інші.

Хочеться відзначити особливо ретельну та активну роботу кураторів першого курсу природничого факультету. Вони активно працюють зі студентами, вже проведені ознайомчі бесіди, екскурсії, готується представлення першокурсників. Враження студентів про перші тижні навчання та заходи з кураторами відображені у стінгазетах, що експонуються коло деканату. Виставка-конкурс стінгазет триває до представлення першокурсників, де й підводяться підсумки конкурсу.

Заступник декана з виховної роботи та куратори факультету активно співпрацюють з управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту міськвиконкому. Представники управління неодноразово були запрошені на виховні заходи та для проведення бесід зі студентами. Активні студенти природничого факультету неодноразово відзначалися грамотами управління у справах сім’ї, молоді та спорту.

На природничому факультеті заплановано в рамках тижня факультету провести спільних захід з учнями шкіл міста до відзначення 120-ліття з дня народження Т.Г.Шевченка та екскурсію до музею Т.Г.Шевченка у м. Каневі зі студентським самоврядування факультету.

Серед кращих кураторів природничого факультету варто відзначити Гапон Світлану Василівну, Кращенка Юрія Петровича, Сорокіну Галину Юріївну.

Серед побажань природничого факультету було висловлено уніфікувати форму ведення щоденника куратора академічної групи.

Факультет фізичного виховання

На факультеті працюють 12 кураторів академічних груп. Куратори призначаються за наказом декана. При формуванні контингенту кураторів враховується пропорційне представництво викладачів всіх кафедр для оптимального забезпечення інституту кураторів.

Під час перевірки були представлені 8 планів роботи кураторів та щоденники. Решта викладачів не підготували панування роботи куратора у зв’язку з перерозподілом академічних груп між кураторами.

Представлені на перевірку плани роботи кураторів на факультеті фізичного виховання ведуться згідно розробленої форми. Плани роботи кураторів цілком узгоджуються з планом виховної роботи факультету та університету. В окремих планах куратори не показують скільки годин відводиться на окремий захід, а вказують лише загальну кількість годин на окремий вид роботи за формою планування.

Похожие материалы

Информация о работе