Механізм зубчастої рейки машини І022 кл. ОЗЛМ, страница 3

У машині 1022—М кл. ОЗЛМ (рис. 181) положення рейки 1 в пазах голкової пластини регулюється поворотом коромисла 2 Пе­ред цим послаблюють стягуючий гвинт 20, а рейку переміщають упоперек платформи машини. Якщо рейку необхідно перемістити уздовж платформи, то, крім гвинта 20, послаблюють гвинт 11 і рейку 1 разом з коромислами 2 та 22 переміщають уздовж вала 10 підйому та вала 3 переміщення рейки.


ВУЗОЛ ЛАПКИ МАШИНИ 1022 КЛ. ОЗЛМ

Механізм лапки вважають четвертим вузлом механізму пере­міщення матеріалів (рис. 182). Для підйому та опускання лапки в машині застосовуються ручний та ножний підйом лапки.

Будова

Розглянемо будову лапки докладніше за рис. 182, де зображе­но конструктивну схему вузла лапки.

Шарнірна лапка 1 притискним гвинтом 2 закріплена на стриж­ні 3. Стрижень 3 встановлюється у втулку 4, запресовану в отвір фронтової частини машини. Зверху на втулку 4 вільно одягається кронштейн 5. Його палець 6 вставляється в паз машини і взаємодіє з важелем 7 ручного підйому лапки, одягненого на вісь 8.

На стрижні 3 стягуючим гвинтом 9 закріплюється муфта 10. її па­лець 11 вставляється у паз машини і попереджує вільний оберт стри­жня 3 і лапки 1 навколо їх осі. В отвір муфти 10 встановлюється нит-конаправлювальний кутик 27 і закріплюється установочним гвинтом.

Для створення тиску лапки 1 на матеріал зверху в різьбовий отвір загвинчується регулюючий гвинт 15. На його палець 14 одя­гається пружина 13, причому її нижній кінець входить в осьовий отвір стрижня 3 (див. рис. 182). При повороті важеля 7 за годин­никовою стрілкою кронштейн 5 натискує на муфту 10, стрижень З і лапка 1 піднімаються. При повороті проти годинникової стріл­ки пружина 13 опускає стрижень 3 і лапку 1.

Для ножного підйому лапки застосовується додатковий пристрій. З пальцем 6 кронштейна 5 за допомогою шарнірного циліндричного гвинта 28 з'єднується нижня головка ланки 29. Верхня головка ланки одягається на палець 17, приварений до важеля 18, призна­ченого для ножного підйому лапки. Важіль 18 зліва утримується на шарнірному циліндричному гвинті 16. Правостороння його прову-шина вставляється між двома стінками опори 20, прикріпленої дво­ма притискними гвинтами до рукава машини. Правостороння про-вушина одягається на вісь 19, закріплену в правій стійці опори 20 упорним гвинтом 21. В отвір важеля 18 вставляється верхній кінець тяга 23. Положення важеля фіксується розводним шплінтом 22.

Нижній кінець тяги 23 вставляється в отвір платформи ма­шини. Знизу на нього одягається пружина 24 і упорним гвинтом 26 закріплюється установочне кільце 25.


При натискування ногою на колінопідйомник, розташований під кришкою промислового стола, тяга 23 піднімається і повер­тає важіль 18 проти годинникової стрілки. При цьому ланка 29 піднімає лапку 1. Якщо припинити натискувати на колінопід­йомник, то пружина 13 опустить лапку 1, а пружина 24 поверне лапку в початкове положення.

Регулювання лапки

Висота підйому лапки 1 над рівнем голкової пластини регу­люється вертикальним переміщенням муфти (пружинотримача) 10 на стрижні 3 після послаблення гвинта 9. Регулювання вико­нуються при піднятій лапці 1.

Положення підошви лапки щодо зубчастої рейки та голкового отвору траєкторії руху голки регулюється поворотом стрижня З після ослаблення гвинта 9 (див. рис. 182).

Тиск лапки на тканину регулюється гвинтом 15. При загвин­чуванні гвинта тиск лапки збільшується, при повороті гвинта проти годинникової стрілки тиск лапки зменшується. Тиск пру­жини 24 регулюється вертикальним переміщенням установочно­го кільця 25 після послаблення гвинта 26.

РІЗНОВИДИ ПЕРЕМІЩЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ У МАШИНАХ РІЗНИХ КЛАСІВ