Послуга неспростовності. Сфера застосування. Вимоги. Генерування та перевіряння маркерів неспростовності, страница 7

c. Об’єкт  перевіряє, що  надійшов від . Якщо це насправді так та результат перевіряння позитивний, встановлюється неспростовність джерела (тобто повідомлення надійшло від об’єкта ).

d. Маркер неспростовності джерела  зберігають для встановлення неспростовності джерела у майбутньому.

9.2 Механізм встановлення неспростовності доставки

Об’єкт , після  отримання повідомлення , протягом першої транзакції цього механізму, відправляє у конверті безпеки запит на генерацію маркера неспростовності доставки до .  генерує маркер неспростовності доставки () та повертає його одержувачу . У другій транзакції  відправляється одержувачем  джерелу . У третій транзакції джерело відправляє у конверті безпеки  до  для перевіряння. Неспростовність доставки встановлюється у третій транзакції.

9.2.1 Транзакція 1 – між одержувачем  та

a.  Об’єкт  генерує  конверт безпеки  використовуючи ключ , де  це , що визначений у пункті 8.3.2, в якому елемент даних  порожній. Об’єкт  після цього робить запит на  надсилаючи конверт безпеки .

b.   перевіряє, що конверт безпеки надійшов від об’єкту . Якщо це насправді так,  доповнює , шляхом включення елемента даних  та обчислює

, використовуючи ключ .

Національна примітка

Пропущено крок  по поверненню  об’єкту .

c.  Об’єкт  перевіряє, що конверт безпеки  надійшов від .

9.2.2 Транзакція 2 – від одержувача  до джерела   

Об’єкт  відправляє :

9.2.3 Транзакція 3 – між джерелом  та

a.  Об’єкт  перевіряє значення , що міститься у , потім, використовуючи ключ , генерує  та відправляє його , для того щоб запросити перевірку  отриманого від об’єкта .

b.   перевіряє, що  надійшов від  а, також перевіряє автентичність . Якщо  не є дійсним виконання механізму припиняють. Якщо  дійсний,  відправляє  об’єкту , де  позитивне, якщо  автентичний, і негативний, якщо  неавтентичний.

c.   Об’єкт  перевіряє, що  надійшов від . Якщо це насправді так та результат перевіряння позитивний, встановлюється неспростовність доставки.

d.  Маркер неспростовності доставки  зберігають для встановлення неспростовності доставки у майбутньому.

 9.3 Механізм встановлення перевірки подання

У першій транзакції цього механізму об’єкт , що подає повідомлення, відправляє повідомлення  уповноваженому на доставку  для подальшої доставки. У другій транзакції маркер неспростовності подання ()  відправляється від уповноваженого на доставку  до об’єкта . Неспростовність представлення встановлюється у другій транзакції.

9.3.1 Транзакція 1 – від об’єкта , що подає повідомлення, до уповноваженого на доставку  

a.  Об’єкт  генерує  конверт безпеки , використовуючи ключ , де  це , що визначений у пункті 8.3.3, в якому елемент даних  порожній. Об’єкт  після цього робить запит на , надсилаючи конверт безпеки разом із   до .

b.  перевіряє, що конверт безпеки надійшов від об’єкта , і що повідомлення  дійсне, шляхом перевірки . Якщо обидві перевірки вдалі  доповнює , шляхом включення елемента даних  та обчислює

 використовуючи ключ .

9.3.2 Транзакція 2 – від уповноваженого на доставку  до об’єкта   

a.  повертає  об’єкту , що подає повідомлення.

b. Об’єкт  перевіряє, що  надійшов від .

c. У випадку, якщо конверт безпеки дійсно надійшов від ,  зберігається як свідчення для неспростовності подання (тобто, того що повідомлення було подане).

9.4 Механізм встановлення неспростовності транспортування

У першій транзакції цього механізму , відправник  відправляє повідомлення  уповноваженому на доставку  для подальшої доставки. У другій транзакції повідомлення  відправляється уповноваженим на доставку   одержувачу . У третій транзакції маркер неспростовності транспортування () генерується уповноваженим на доставку  та відправляється об’єкту , який є джерелом повідомлення . Неспростовність транспортування встановлюється  у третій транзакції.

9.4.1 Транзакція 1 – від об’єкту  до уповноваженого на доставку

Об’єкт  відправляє повідомлення  та запит на  до уповноваженого на доставку .