Послуга неспростовності. Сфера застосування. Вимоги. Генерування та перевіряння маркерів неспростовності, страница 2

4 Познаки та скорочення

4.1 Познаки

4.1.1 Познаки зі стандарту ISO/IEC 13888-1

Відбиток рядка даних , або (1) у геш-значення даного рядка , або (2) у самий рядок даних .

Конверт безпеки, що генерується з використанням таємного ключа  об’єкта .

Елемент даних, який складає частину маркера, що може містити додаткову інформацію, наприклад, ідентифікатор ключа та/або ідентифікатор повідомлення.

результат конкатенації даних  та  у порядку подання.

4.1.2 Познаки, що є унікальними для цілей цього стандарту

Таємний ключ відомий тільки об’єкту  та .

 

Розпізнавальний ідентифікатор об'єкта .

Таємний ключ відомий тільки об’єкту  та .

 

Розпізнавальний ідентифікатор об'єкта .

Таємний ключ уповноваженого на доставку

Елемент даних (прапор), що визначає тип діючої послуги неспростовності.

Повідомлення, для якого генерується свідчення.

Криптографічне контрольне значення обчислене над даними   використовуючи ключ об’єкта .

Дата та час генерації свідчення.

Дата та час, коли подія або дія мали місце.

Таємний ключ відомий тільки , призначений для генерації маркерів неспростовності.

Таємний ключ відомий або двом об’єктам, або тільки третій довіреній стороні.

Поле даних, що складається з полів даних пов’язаних із  забезпеченням маркеру .

Поле даних, що складається з полів даних пов’язаних із  забезпеченням маркеру .

Поле даних, що складається з полів даних пов’язаних із  забезпеченням маркеру .

Поле даних, що складається з полів даних пов’язаних із  забезпеченням маркеру .

Поле даних, що складається з полів даних пов’язаних із  забезпеченням маркеру .

4.2 Скорочення

Уповноважений на доставку.

Загальний маркер неспростовності.

Неспростовність доставки.

Маркер неспростовності доставки.

Неспростовність джерела.

Маркер неспростовності джерела.

Неспростовність подання.

Маркер неспростовності подання.

Неспростовність транспортування.

Маркер неспростовності транспортування.

Розпізнавальний ідентифікатор політики неспростовності (або політик) яка застосовується до свідчення.

Позитивний або Негативний, результат процесу перевірки.

Довірений уповноважений на фіксування часу.

Маркер позначки часу, який згенерований .

Третя довірена сторона.

5 Вимоги

5.1     Два об’єкти, що мають наміри використовувати один з механізмів, що визначені у цьому стандарті, обидва повинні довіряти одній третій стороні.

5.2     Перед використанням цих механізмів, необхідно щоб кожен об’єкт розділяв таємний ключ з третьою довіреною стороною. Третя довірена сторона () також має володіти окремим таємним ключем, що відомий тільки їй.

Примітка. Управління ключами, генерування ключів та механізми установлення ключів визначені у багаточастиному стандарті ДСТУ ISO/IEC 11770.

5.3 Загальна функція  розділюється всіма об’єктами послуги неспростовності. Функція  повинна бути або функцією ідентифікації, або геш-функцією стійкою до колізій, як визначено в стандарті ISO/IEC 10118.

5.4 Функція , яку обрано для створення конверту (), повинна бути відома всім учасникам послуги неспростовності.

5.5     , що генерує маркери неспростовності, повинна мати доступ до часу та дати.