Послуга неспростовності. Сфера застосування. Вимоги. Генерування та перевіряння маркерів неспростовності

Страницы работы

Содержание работы

ЗМІСТ

ЗМІСТ. 1

1 Сфера застосування. 4

4 Познаки та скорочення. 5

4.1 Познаки. 5

4.1.1 Познаки зі стандарту ISO/IEC 13888-1. 5

4.1.2 Познаки, що є унікальними для цілей цього стандарту. 5

4.2 Скорочення. 6

5 Вимоги. 7

6 Структура цього стандарта. 8

7 Конверти безпеки. 8

8 Генерування та перевіряння маркерів неспростовності 9

8.1 Формування маркерів за допомогою *....... 9

8.2 Елементи даних, що використовуються у механізмах неспростовності 10

8.2.1 Елементи даних, що використовуються у конвертах безпеки. 10

8.2.2 Елементи даних, що використовуються у маркерах неспростовності 11

8.3 Маркери неспростовності 11

8.3.1 Маркер неспростовності джерела. 12

8.3.2 Маркер неспростовності доставки. 12

8.3.3 Маркер неспростовності подання. 13

8.3.4 Маркер неспростовності транспортування. 14

8.3.5 Маркер позначки часу. 15

8.4 Перевіряння маркерів третьою довіреною стороною () 15

8.4.1 Інтерактивне перевіряння маркеру. 16

8.4.2 Таблиця маркерів. 16

9 Визначені Механізми неспростовності 17

9.1 Механізм встановлення неспростовності джерела. 17

9.1.1 Транзакція 1 – між джерелом  та ....... 18

9.1.2 Транзакція 2 – від джерела  до одержувача ... 18

9.1.3 Транзакція 3 – між одержувачем  та ....... 18

9.2 Механізм встановлення неспростовності доставки. 19

9.2.1 Транзакція 1 – між одержувачем  та ....... 19

9.2.2 Транзакція 2 – від одержувача  до джерела ... 20

9.2.3 Транзакція 3 – між джерелом  та ....... 20

9.3 Механізм встановлення перевірки подання. 20

9.3.1 Транзакція 1 – від об’єкта , що подає повідомлення, до уповноваженого на доставку ..... 21

9.3.2 Транзакція 2 – від уповноваженого на доставку  до об’єкта .... 21

9.4 Механізм встановлення неспростовності транспортування. 21

9.4.1 Транзакція 1 – від об’єкту  до уповноваженого на доставку ..... 22

9.4.2 Транзакція 2 – від уповноваженого на доставку  до об’єкта ... 22

9.4.3 Транзакція 3 – від уповноваженого на доставку  до об’єкта .... 22

9.5 Механізм одержання маркерів позначки часу. 22

9.5.1 Транзакція 1 – від об’єкта  до уповноваженого на фіксування часу ...... 23

9.5.2 Транзакція 2 – від уповноваженого на фіксування часу  до об’єкта .... 23

10 Приклади механізмів  неспростовності 23

10.1 Механізм М1: обов’язкова , необов’язкова ........ 24

10.1.1 Транзакція 1 – між джерелом  та ....... 24

10.1.2 Транзакція 2 – від джерела  до одержувача ... 25

10.1.3 Транзакція 3 – між одержувачем  та ....... 25

10.1.4 Транзакція 4 – від одержувача  до джерела ... 26

10.1.5 Транзакція 5 – між  джерелом  та ....... 26

10.2 Механізм М2: обов’язкова , обов’язкова ........ 27

10.2.1 Транзакція 1 – між джерелом  та ....... 27

10.2.2 Транзакція 2 – від джерела  до одержувача ... 28

10.2.3 Транзакція 3 – між одержувачем  та ....... 28

10.2.4 Транзакція 4 – між  та джерелом ... 29

10.3  Механізм М3: обов’язкові  та  з  у якості посередника. 29

10.3.1 Транзакція 1 – між джерелом  та ....... 29

10.3.2 Транзакція 2 – від  до одержувача ... 30

10.3.3 Транзакція 3 – між одержувачем  та ....... 30

10.3.4 Транзакція 4 – між  та джерелом ... 31

Додаток A.. 32

національний Додаток А.. 33


 

1 Сфера застосування

Метою послуги неспростовності є генерація, збір, обслуговування, забезпечення доступності та перевірка свідчень відносно заявлених подій чи дій з метою вирішення спорів, чи відбувалась подія або дія, чи ні. У цьому стандарті описуються загальні структури, що можуть використовуватися для надання послуг неспростовності та можуть використовуватися деякими особливими, пов’язаними з процесами передачі інформації, механізмами, які можуть використовуватися для забезпечення послуг неспростовності джерела (), неспростовності доставки (), неспростовності подання (), неспростовності транспортування (). З метою задоволення вимог політики безпеки, використовуючи загальні структури, що визначені у розділі 8, можуть бути введені інші послуги неспростовності.

Для запобігання шахрайському відмовленню, цей стандарт спирається на існування третьої довіреної сторони (). Звичайно необхідно залучати інтерактивну третю довірену сторону.

Механізми неспростовності впроваджують протоколи обміну маркерами неспростовності, які є особливими для кожної послуги неспростовності. Маркери неспростовності, що використовуються у цьому стандарті складаються з конвертів безпеки та додаткових даних. Маркери неспростовності треба зберігати в якості інформації неспростовності, яка в подальшому може використовуватися при виникненні спорів.

В залежності від діючої політики неспростовності, що застосована до визначеного додатку та легального середовища в якому функціонує додаток, для забезпечення повноти інформації, може вимагатися додаткова інформація неспростовності, наприклад:

-  свідчення, що містить довірену позначку часу, що надається уповноваженим на фіксування часу;

-  свідчення, яке надається нотаріусом, що забезпечує впевненість в тому, що дія або подія виконувалася одним чи більше об’єктами.

Неспростовність може надаватися тільки у контексті чітко визначеної політики безпеки для конкретного додатку та його легального середовища. Політики неспростовності описано в ISO/IEC 10181-4.

Похожие материалы

Информация о работе