Порівняльний і факторний аналіз показників, що характеризують виробничо-фінансову діяльність підприємства. Аналіз фінансового стану підприємства. Аналіз обсягу виробництва продукції, страница 3

Таблиця 2.3 – Аналіз показників фінансової стійкості

Показники

Значення по підприємству

Середньогалузеві значення

01.01.97

01.01.98

01.01.99

01.01.97

01.01.98

01.01.99

1. Наявність власних джерел оборотних коштів (ВОК), тис. грн.

1549,5

-250

-266

Середньогалузеві

значення не розраховуються

2. Надлишок (+), нестача (-) власних джерел оборотних коштів ( ВОК), тис. грн.

-2044,6

-2141

-3100

3 Частина власних джерел оборотних коштів у запасах (%ВОКзп), %

43,11

-

-

41,44

41,33

58,12

Висновок: По стану на всі дати аналізу підприємство не платоспроможне, так як значення коефіцієнту абсолютної ліквідності на відповідні дати аналізу складають 0,007; 0 та 0 (а нормативне значення коефіцієнту коливається у межах від 0,1 до 0,25).

У майбутньому підприємство також не матиме платоспроможності, так як значення коефіцієнту швидкої ліквідності складає на 01.01.97р. – 0,078; на 01.01.98 р. – 0,09; на 01.01.99 р. – 0,069, а нормативні значення коефіцієнтом коливаються у межах 0,4 до 0,8.

На 01.01.97 р. підприємство у цілому ліквідно. А по стану на 01.01.98 р. та 01.01.99 р. підприємство не ліквідне. Для відновлення ліквідності на мінімальному рівні на 01.01.98 р. потрібно 251,771 тис.грн., а на 01.01.99 р. – 266,48 тис.грн.

По стану на 01.01.97 р. підприємство має кризовий фінансовий стан та агресивну модель фінансування (%ВОКЗП складає 43,11%). На 01.01.98 та 01.01.99 рр. спостерігається значне погіршення ситуації. Оскільки %ВОКЗП на ці дати менш 0, тобто підприємство фінансує свої активи за рахунок позикових неприпустимих джерел, фінансовий стан підприємства на межі банкрутства, модель фінансування суперагресивна.


РОЗДІЛ  3

Аналіз обсягу виробництва продукції

Таблиця 3.1 – Аналіз змін обсягу виробництва та цін на продукцію

Найменування виробу

Обсяг виробництва, шт.

Абсолютне відхилення, (+,-), шт.

Оптова ціна, грн

Абсолютне відхилення, (+,-), грн

За планом

Фактично

За планом

Фактично

А

300

450

+150

48

44,5

-3,5

Б

200

230

+30

30

23,2

-6,8

В

400

120

-280

12,5

22,5

+10

Таблиця 3.2 – Аналіз виконання плану за обсягом та асортиментом

Найменування

виробу

Товарний випуск, тис. грн

Виконання плану

за обсягом,

(%)

Обсяг випуску товарної

продукції, зарахованої у

виконання плану з асортименту, тис. грн

За планом

За плановими цінами та фактичним обсягом виробництва

А

Б

В

14,4

6,0

5,0

21,6

6,9

1,5

150,0

115,0

30,0

14,4

6,0

1,5

Усього

25,4

30,0

118,1

21,9

Виконання плану з асортименту:

а) методом найменшого відсотка ВПас=minВПvi=30%

б) методом середнього відсотка

      Таблиця 3.3 – Факторний аналіз обсягу товарного випуску

Найменування виробу

Товарний випуск, тис грн

Абсолютне відхилення фактичного обсягу товарного випуску від планового

Структура товарного випуску, %

За пла-ном

За плановими
цінами та фактичним обсягом виробництва

Фактич-но

Усього

У т.ч. за рахунок зміни

За планом

Фактично

обсягу випуску

оптових цін

А

Б

В

14,4

6,0

5,0

21,6

6,9

1,5

20,025

5,336

2,700

+5,63

-0,66

-2,3

+7,2

+0,9

-3,5

-1,575

-1,564

+1,2

56,69

23,62

19,69

71,36

19,02

9,62

Усього

25,4

30,0

28,061

+2,67

+4,6

-1,939

100,00

100,00