Порівняльний і факторний аналіз показників, що характеризують виробничо-фінансову діяльність підприємства. Аналіз фінансового стану підприємства. Аналіз обсягу виробництва продукції, страница 5

    Висновок: Фактична собівартість товарного випуску в частині змінних витрат у порівнянні з плановою збільшилась на 1,59 тис. грн. Це обумовлено збільшенням собівартості по виробу А на 3,35 тис. грн. ( у т.ч. за рахунок збільшення обсягу виробництва на 4,29 тис. грн. і зменшення змінної собівартості на 0,94 тис. грн.) По виробам Б і В відбулося зменшення собівартості на 0,41 тис. грн. та 1,35 тис. грн. відповідно.


РАЗДЕЛ 5

Аналіз фінансових результатів, критичного виторгу і запасів фінансової міцності

Таблиця 5.1 – Аналіз фінансових показників та критичних співвідношень

Найменування показника

Значення

Відхилення

За планом

Фактично

Абсол.

Віднос.

1  Фактичний виторг, тис. грн

2  Змінні витрати, тис. грн

3  Маржинальний доход, тис. грн

4  Постійні витрати, тис. грн

5  Прибуток, тис. грн

6  Критичний виторг, тис. грн

7  Запас фінансової міцності:

7.1 в абсолютному виразі

7.2 у відсотках

25,4

15,12

10,28

6,474

3,806

16,00

9,4

37,00

28,061

16,707

11,354

7,1499

4,2041

17,671

10,390

37,026

+2,661

+1,587

+1,074

+0,6759

+0,3981

+1,671

+0,99

+0,026

110,48

110,50

110,45

110,44

110,46

110,44

110,53

-

Таблиця 5.2 — Факторний аналіз прибутку, тис. грн.

Найменування факторів

Розмір впливу

1 Постійні витрати

-0,6759

2. Маржинальний доход, у тому числі за рахунок впливу

1,074

2.1 обсягу виробництва

1,84

2.2. Ціни  на вироби

-1,939

2.3 Змінної собівартості виробів

+1,173

Разом вплив первинних факторів

+0,3981

          Маржинальний дохід – це різниця між виторгом від реалізації та змінними витратами або сума постійних витрат та прибутку

МД= В - Сзм

МДпл=25,4-15,12= 10,28тис.грн.

МДф=28,061-16,707=11,354 тис.грн.

Критичний виторг визначається за формулою

тис. грн.

тис. грн.

Прибуток:

П= МД – Спост

тис. грн.

тис. грн.

Запас фінансової міцності:

-  в абсолютному вираженні

ЗФМ= Вср – Вк

тис. грн.

тис. грн.

-  у відносному вираженні

=37,00%

Висновок: На підприємстві у звітному періоді у порівнянні з планом критичний виторг збільшився на 1,671 тис. грн. або на 10,44%, що є позитивним явищем, про що свідчить збільшення запасу фінансової міцності підприємства, як в абсолютному, так і у відносному виразі.

          Зміна прибутку залежить від зміни маржинального доходу і постійних витрат. Збільшення маржинального доходу на 1,074 тис. грн. пов’язане зі збільшенням обсягу виробництва на 1,84 тис. грн. та зменшенням змінної собівартості виробів на 1,173 тис. грн. Негативно вплинуло на маржинальний доход зменшення цін на вироби, тим самим знизив його на 1,939 тис. грн.

          Підприємство планувало постійні витрати в розмірі 6,474 тис. грн., а фактично вони склали 7,1499 тис. грн., тобто вони збільшились на 0,6759 тис. грн., що знизило прибуток на цю суму. Але за рахунок збільшення маржинального доходу  прибуток збільшився на 1,074 тис. грн. В цілому по підприємству прибуток виріс на 0,3981 тис. грн.