Аналіз фінансового стану підприємства. Поняття, інформаційні джерела і етапи аналізу фінансового стану. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості. Аналіз ліквідності та платоспроможності. Аналіз фінансової стійкості, страница 5

            Поправки:

1.  Навіть якщо по даному показнику фінансове положення підприємства стійке, у тому випадку, якщо є неприпустимі заборгованості (дебіторська заборгованість і кредиторська заборгованість), фінансове положення стійким вважати не можна.

2.  Друга і третя моделі: межа для різних областей можуть коливатися. Теж саме для різних ситуацій у зовнішньому середовищі.

Розрахунки (за прикладом вище):

. Для випадку,  якщо ВОК <0, % ВОК не  розраховується.

          Висновок:

На 01.01.95 із власних джерел запаси підприємства сформовані на 43,45%, отже, із позикових на 56,55%. Модель фінансування агресивна, положення хитливе. На 1.01.96 і 1.01.97 усі ЗЗ підприємства сформовані за рахунок позикових джерел, у тому числі і неприпустимих. Модель фінансування суперагресивна. Фінансове положення на грані банкрутства.

          Наступний відносний показник фінансової стійкості:

2)  Надлишок (нестача) власних оборотних коштів підприємства в днях обороту.

, де

- виторг одноденний.          

Показник показує:

·  Якщо «+», те на скільки днів роботи підприємства підприємству вистачить надлишку оборотних коштів без поповнення ВОК.

·  Якщо «-», те показник зазначить, через скільки днів можна відновити нормальний фінансовий стан, компенсуючи нестачу ВОК, направляя на ці цілі весь виторг.

          Розрахунки:

                            

                             

          Висновок: для того, щоб відновити нормальний фінансовий стан і ліквідувати нестачу ВОК, що сформувалася на 01.01.03, підприємству необхідно буде працювати 34 дні, за кожний із який у середньому виторг, що направляється на погашення нестачі складе 7,336 тис.грн., а щоб ліквідувати нестачу сформованої на 1.01.04, підприємству необхідно буде весь річний виторг (368 днів - ледве більше року) направити на ці цілі.

          Загальний висновок: на 01.01.02 підприємство неплатоспроможне, але ліквидне, фінансово нестійке, але ще не знаходиться на грані кризи.

          На 01.01.03 і 01.01.04 підприємство як неплатоспроможно, так і не ліквидно. У структурі заборгованості спостерігається неприпустима кредиторська заборгованість. Підприємство фінансово нестійке і знаходиться на межі кризи. Для того, щоб покращити фінансовий стан, підприємству необхідно:

1)  Зменшити витрати

2)  Виключити з номенклатури неконкурентоспроможну продукцію

3)  Підвищити прибутковість

4)  Змінити стратегію підприємства, перейти від фінансування необоротних активів з власних і короткострокових позикових джерел до фінансування за рахунок довгострокових джерел або до скорочення інвестиційної діяльності в цілому.

Таблиця  – Аналіз показників фінансової стійкості

Показник

Значення по підприємству

Середньогалузеві значення

1.01.02

1.01.03

1.01.04

1.01.02

1.01.03

1.01.04

1  Наявність власних джерел обігових коштів (ВОК), тис. грн.

2  Надлишок (+), нестача (-) власних джерел обігових коштів ( ВОК), тис. грн.

189

-246

-393

-2296

-268

-3201

середньогалузеві значення не розраховуються, так як у цьому немає

 сенсу

 

3  Частка власних джерел обігових коштів у запасах (% ВОК зп), %

43,45

агресивна модель

-

-

60

53

58

4Надлишок (нестача) власних оборотних коштів підприємства в днях обороту ()

Немає даних про виторг 2001 р.

-313

-512

+3

-18

+23