Розробка структур­ной схеми пiдсилювача відтворення магнітофона, страница 7

- К50-16.

2.4 Розрахунок кінцевого підсилювача

           В якості кінцевого підсилювача використаємо інтегральну мікросхему К174УН9А у її типовому ввімкненні. Мікросхема являє собою одноканальний підсилювач. Електричний розрахунок проведемо для одного каналу. Типова схема ввімкнення мікросхеми К174УН9А, для одного каналу представлена на рис. 10:


Рис. 10

Номінали елементів оберемо відповідно до типової схеми ввімкнення:

R1: МЛТ-0.125 -130 кОм±10%; R2:МЛТ- 0.125-100 Ом±10%; R3:МЛТ-0.125-

-75 Ом±10%; R4: МЛТ-0.5-1 Ом±10%;

С1:К70-6 0.1 мкФ±10%; С2:К50-16 1 мкФ´16В±10%; С3:К50-35 100 мкФ´25В±10%; С4:К50-35 100 мкФ´25В±10%;; С5:К50-35 100 мкФ´25В±10%; С6:К50-35 100 мкФ´25В±10% С7:К70-6 510 мкФ±10%; С8:К70-6 4700 пФ±10%; С9:К70-6 0.1 мкФ±10%. С10:К50-35 1000 мкФ´25В±10%

3. Моделювання регулятора тембру

Згідно з вимогами технічного завдання проведемо моделювання окремого вузла підсилювача відтворення магнітофона, а саме регулятора тембру, за допомогою системи автоматичного проектування Electronics Workbench 5.0.


Схема регулятора тембру представлена на рис.11. Проведемо моделювання АЧХ регулятора при різних положеннях регулятора нижніх частот. Результати моделювання представлені відповідно на рис.12

Рис.11


 


Рис.12

Приведу результати моделювання при зміні резистора в області ВЧ на рис.13.


Рис.13

Проведемо дослідження по визначенню коефіцієнта гармонік схеми регулятора тембру. Для цього подамо на вхід схеми сигнал частотою 1 кГц та напругою 0.25 В. Дослідимо значення КГ  виході схеми. Результати моделювання представлені на  рис.14.

Рис.14

Як видно з результатів моделювання Кг = 0.58  %,  що  значно менше заданого по ТЗ.

4. порівняння результатів проектування з вимогами тз

Приведемо порівняльну таблицю отриманих параметрів підсилювача та заданих параметрів в ТЗ:

                                                                                                                  Таблиця 1

Задане значення

Отримане значення

Коефіцієнт гармонік,%

1.5

0.59

Частотний діапазон, Гц

40…12000

20…20000

Частотні спотворення в обл.ВЧ, дБ

2

0,8

Частотні спотворення в обл.НЧ, дБ

3

2,7

Межі регулювання гучності ,дБ

40

>40

Межі регулювання тембру, дБ

±20

±20

Вихідна потужність, Вт

2*4

2*4

Співвідношення сигнал/шум, дБ

40

44

Заключення

При проектуванні підсилювача   відтворення  магнітофону  вдалося забезпечити  виконання  усіх параметрів  ТЗ. А  саме номінальна потужність 4 Вт * 2, нелінійні спотворення  складають  0.59 %, що менше  величини , заданої в ТЗ. Співвідношення  сигнал – шум   складає  44 дБ . Вдалося  забезпечити регулювання підсилення на рівні  40 дБ  та регулювання  АЧХ  у областях  ВЧ та НЧ  на рівні  ±  20 дБ, що повністю підтвердилося за допомогою моделювання схеми регулятора системою автоматичного проектування Electronics Workbench 5.0. Також за допомогою моделювання ми отримали значення коефіцієнта нелінійних спотворень 0.58%, що набагато менше за значення підсилювача по ТЗ

 


ЛІТЕРАТУРА


1.  Атаев Д.И. , Болотников В.А. ″Аналоговые интегральные микросхемы для   

     бытовой радиоапппаратуры″. –М.; МЭИ, 1992 г.

2.  Методические указания к курсовому проэкту , по курсу ″Усилительные

     устроиства ″ частина 1,2 –В.; ВПИ, 1981г.

3.  Справочное издание ″Схемотехника. Усилители″ выпуск 1 – С.-П.; НИПП

     ″Рапид Лтд″, 1996 г.

4.  Терещук Р.М.″ Полупроводниковые приемно-усилительные устроиства″

     Справочник радиолюбителя. –К.;″Наукова думка″, 1989 р.

5.  Шкритэк П.″ Справочное руководство по звуковой схемотехнике″. –М.;″Мир″,

     1991 г.