Розробка структур­ной схеми пiдсилювача відтворення магнітофона, страница 4

Оскільки ПП стереофонічний , у ньому передбачається регулювання стереобалансу , поправочний коефіцієнт в даному випадку буде таким:

а4 = А42 = 1,22 = 1,44 .

Знайдемо загальний коефіцієнт підсилення каналу за потужністю:

Кр.заг.(дБ) = 10 lg (Рвих 1234дж) = 10 lg (2 *9 *4* *100*1.44 /4*10-9 ) = =124.1дБ.

1.5 Визначення загальної кількості каскадів підсилювача

Коефіцієнти підсилення за потужністю, відповідно рівні:

Кр vт4(vт5) = 11.5 дБ;

Кр vт2(vт3) = 14.5 дБ;

Кр vт1 = 10 lg (0.3 *(h21е )2) = 10 lg (0.3 *402) = 26.81 дБ.

В двох попередных каскадах, що передують каскаду на VT1, бажано використати каскад ввімкнений по схемі ¢¢СЕ¢¢ на транзисторах КТ315А, з параметрами:

Рк.мах.доп = 0.15 Вт;   Uке мах доп  = 25…60 В; Ік мах доп  = 0.1 А;          h21е = 20…700 (вибираємо h21е = 370 ); fгр =250 МГц.

Звідси визначимо коефіцієнт підсилення по потужності какаду зібраного на КТ315А, по схемі ¢¢СЕ¢¢ :

Кр се = 10 lg (0.3 *(h21е(КТ315А) )2) = 10 lg (0.3 *3002) = 40 дБ.

Одже загальний коефіцієнт підсилення по потужності усього підсилювального каскаду рівний:

Кр заг(дБ) = Кр vт4(vт5) + Кр vт2(vт3) р vт1 + 2 * Кр се = 11.5 + 14.5 +  +26.81 + 2*40 = =132,81 дБ

Отримана велечина перевищує розрахований коефіцієнт підсилення по потужності ( 6,5 %), що свідчить про те, що вибір транзисторів ПП, проведений вірно.

1.6  Розрахунок співвідношення сигнал/шум

Згідно до технічного завдання γ = 60 дБ(1000 раз), визначимо велечину мінімальної вхідної напруги:

Uвх мін = 0.125γ,

 де  Rвх = Rвих.дж / 2 = 120/2 = 60 Ом ;

ΔF = Fв - Fн = 12 000 – 40 = 11 960 Гц;

Fш = 10 дБ – відносний коефіцієнт шуму біполярного транзистора першого каскаду.

Одже обрахуємо:

Uвх мін = 0.125γ= 0.125*1000=   

 =334.7мкВ = 0.3347 мВ ‹ Uвх мах = 1 мВ

Виходячи з цих міркувань, можна свідчити що транзистор першого каскаду вибраний вірно.

1.7  Розподіл частотних та неленійних спотворень по каскадах

Розраховуємо велечину коефіцієнта частотних спотворень в області верхніх частот, Мв :

а) частотні спотворення, що вносяться безпосередньо транзисторами КТ817Г, при ввімкненні їх за схемою ¢¢СК¢¢:

Мв = ,

Де fY21 еп – гранична частота транзистора, ввімкненого по схемі  ¢¢СК¢¢, по крутизні, Гц:

fY21 еп = fY21 (1+SоRн г) = fh21б  (1+SоRн г) = 4.8*106 (1+350*10-3*4) =

= 11.52 МГц, тоді:

Мв = = = 1.0005 ≈ 1;

б ) частотні спотворення, що вносяться безпосередньо транзисторами КТ814В та КТ815В, при ввімкненні їх за схемою ¢¢СК¢¢:

Мв = 1;

в ) частотні спотворення, що вносяться безпосередньо транзисторами КТ503А та КТ315А, відповідно:

Мв = 1;

Мв = 1;

в ) частотні спотворення, що вносяться безпосередньо елементами схеми:

каскад на VT4, VT5 - ¢¢СК¢¢                                    Мв сх = 0.1 дБ;

каскад на VT2, VT3 - ¢¢СК¢¢                                    Мв сх = 0.1 дБ;

каскад на VT1 - ¢¢СЕ¢¢                                              Мв сх = 0.2 дБ;

каскад попереднього підсилення  - ¢¢СЕ¢¢              Мв сх = 0.2 дБ.

А тому загальна велечина частотних спотворень:

 


Частотні спотворення в області низьких частот визначимо слідуючим чином:

-  оскільки частотні спотворення в області низьких частот зумовленні впливом розділових міжкаскадних ємностей, проаналізуємо їх, оскільки каскади кінцевого підсилення, мають безпосередній зв¢язок, тому у кінцевих каскадах спотворення вносить лише Ср , що з¢єднана з гучномовцем:

Мн (дБ) = 0.9 дБ

-   каскади зі ¢¢СЕ¢¢:

Мн (дБ) = 0.8 дБ

Таким чином загальні частотні спотворення  на низьких частотах складають:

Мн (дБ) =0.9+0,2+2*0,8 = 2,7 дБ

це значення відповідає вимогам, що заданні у ТЗ.

Неленійні спотворення розділимо наступним чином:  на кінцевий каскад (VT4, VT5, VT2, VT3) відводимо 1.3 % , на інші каскади – 0.2 %.

Враховуючи, що ПП вміщує глибокий ВЗЗ, велечина неленійних спотворень не перевищить цих значень.

1.8    Розробка структурної схеми

При розробці структурної схеми підсилювача відтворення магнітофона будемо використовувати усі отримані у процесі розрахунку дані.

Регулювання тембру введемо між другим і третім каскадом.

Регулятор гучності помістимо в базове коло другого каскаду.