Розробка структур­ной схеми пiдсилювача відтворення магнітофона, страница 2

РОЗРОБКА ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ

Проаналізувавши технічне завдання приходимо до висновку, що для виконання курсового проекту у повному обсязі необхідно звернути увагу на деякі особливості реалізації схеми підсилювача відтворення магнітофона.

Процеси запису та відтворення завжди піддаються впливу багатьох сторонніх факторів, що залежать від частоти сигналу і довжини хвилі, фактори що пов’язані із швидкістю руху носія. До них відносяться:

- шарові втрати;

- втрати на саморозмагнічування в зоні запису;

- втрати із-за нерівномірності контакта відтворюючої головки із сигналограмою в процесі відтворення;

- шпаринкові втрати (втрати в зазорі відтворюючої головки,       що обумовлені кінцевою шириною зазору);

- втрати в осерді магнітних головок (гістерезис, струми Фуко);

-  хвильові втрати, обумовлені ефектом резонансу в зоні    контакта головок з магнітною плівкою (особливо при великих довжинах хвиль).

Форма частотної характеристики корекції в каналі відтворення магнітофона

 ( без врахування компенсації втрат ) визначається залежністю від частоти ЕРС відтворюючої головки, яка зростає з крутизною 6 дБ/окт. Тому необхідно в каналі відтворення забезпечити частотну характеристику, що зображена на рисунку 1.


Рис. 1

У звязку з вищеперерахованими факторами АЧХ відтворюючої головки буде мати вигляд, що представлено на рис.2. Між частотами f1 та f2 АЧХ відтво-рюючої головки має підйом 6дБ/окт. А тому для забезпечення лінійності відтво-рення сигналу по всьому частотному діапазону, частотна характеристика каналу відтворення магнітофону повинна компенсувати завали АЧХ відтворюючої голов-ки. Для цього в каскадах попереднього підсилення використовуються спеціальні підсилювачі-коректори, в яких АЧХ стандартизована.

          lg(U0)                                                

                                                             ідеально                                                                                                                                                                

 


                            побутові          

                        магнітофони                                              втрати

 


                     студійні                                                         

                   

                                   F1                           F2                                        Lg(f) 

Рис.2

 


1.  Розрахунок структурної схеми транзисторного підсилювача відтворення магнітофону

1.1  Визначення велечини навантажувального опору кожного каналу.

Порівнюючи смугу проникнення підсилювача і коефіцієнт нелінійних спотворень з даними наведенними у табл.1 [1], проектуємий підсилювач можна віднести до 1-го класу.

Номінальна потужність гучномовців знаходиться за виразом:

Рном.г. = (2…5)* Рвих = (2…5)*4 = 8…20  Вт

Діапазон частот гучномовця має бути в межах або більшим за діапазон підсилювача за технічним завданням (ТЗ):

fн.г. ‹ 40 Гц                     fн.г. › 12 кГц

Виходячи з вище перерахованих даних, доцільно обрати промислову акустичну систему  S-30 з слідуючими технічними харакиеристиками :

Номінальна потужність, Вт                                           15

Номінальний електричний опір,  Ом                             4

  Ефективний діапазон частот, Гц                      40…18000

Паспортна потужність,  Вт                                            25

1.2 Вибір схеми підсилювача потужності

Для отримання Рвих = 4 Вт, необхідно вибрати двотактну схему підсилювача потужності (ПП), що дозволяє зменшити потужність споживання від джерела живлення. Оскільки опір навантаження підсилювача незмінний, застосовуємо безтрансформаторну схему ПП. Основною перевагою цієї схеми є відсутність узгоджувального трансформатора, що зменшує масу і габарити пристрою, при цьому без ускладнень реалізується достатньо широка смуга пропускання. Обираємо схему з додатковую симетрією плеч, так як вона дозволяє застосовувати вихідні транзистори одного типу та провідностей.