Розрахунок підсилювача відеосигналів кольорового телевізійного приймача R, G, B каналу

Страницы работы

Содержание работы

Міністерствоосвіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Факультет РТТК

Кафедра радіотехніки

Відеопідсилювач телевізійного приймача

Курсовий проект

з дисципліни ”Пристрої підсилення сигналів”

Пояснювальна записка

Керівник доцент к.т.н. _____________________________В.Д.Рудик

Н.Контроль доцент к.т.н. ___________________________В.Д.Рудик

Студент гр.РТ-02______________________________А.О. Пілюганов

2004
Анотація

  В даному курсовому проекті проводиться розрахунок підсилювача відеосигналів  кольорового телевізійного приймача R, G, B каналу. У вступі висвітлюється призначення даного пристрою, а також, особливості побудови та принципи роботи відеопідсилювача. Розроблені основні вузли відеопідсилювача на рівні структурної схеми, проведені електричні розрахунки елементів пристрою: регулятора контрастності, каскадів попереднього та кінцевого підсилення на транзисторах. У розділі «Моделювання на ЕОМ» промодульовано підсилювач R каналу за допомогою програми Electronic Workbenсh 5.02 та отримані основні характеристики пристрою.

Вступ

До відеопідсилювача телевізійного приймача висуваються ряд специфічних вимог, пов’язаних із необхідністю обробки сигналу зображення, який  займає широку смугу частот та має досить велику амплітуду. Підсилення широкої смуги пропускання від нуля до декількох мегагерц представляє серйозні технічні труднощі.

Внаслідок наявності розділових та паразитних ємностей у звичайних підсилювачів їх частотна характеристика отримує завали на низьких і високих частотах. При такій частотній характеристиці постійна складова і дуже низькі частоти спектру  практично повністю придушуються, а частота кадрів і її гармоніки сильно послаблюються. Оскільки вищі частоти спектру також пригнічуються, зменшується чіткість зображення. Будуть спотворення і в передачі розподілу яскравості крупних ділянок зображення (через послаблення нижніх частот).

Для вирівнювання частотної характеристики у всій смузі відеосигналу застосовують так звані схеми корекції частотних спотворень.

Навантаженням відеопідсилювача є модулюючий електрод електронно променевої трубки телевізійного приймача. Тому рівень вихідної напруги повинен складати більше ста вольт, а це потребує застосування потужних активних елементів.

Джерелом вхідного сигналу для відеопідсилювача  кольорового телевізійного приймача є модуль кольоровості, із рівнем вихідної напруги порядка десяти вольт, а для приймача чорно-білого зображення – відеодетектор із рівнем вихідної напруги 100..300мВ.

Застосування схем корекції частотної характеристики та необхідність отримання великого коефіцієнта підсилення вимагають складних схемотехнічних рішень. Тому на сучасному етапі розвитку телевізійної техніки широко застосовується спеціалізовані інтегральні мікросхеми відеопідсилювачів.

Зміст

Вступ……………………………………………………………………..................

1. Розробка технічного завдання……………………………………….................

2. Розробка структурної схеми пристрою…………………………......................

2.1 Вибір навантаження, визначення вихідної напруги модулятора кінескопа

2.2.Вибір схеми вдеопідсилювача ……..................................................................

2.3 Вибір типу транзисторів ККП ..........................................................................

2.3.1 Частотні властивості біполярного транзистора……………………………

2.4 Визначення необхідного загального коефіцієнта підсилення за потужністю………………………………………………………………………………

2.5Визначення кількості какадів підсилення ........................................................

2.6 Розрахунок співвідношення сигнал / шум........................................................

2.7 Розподіл частотних і нелінійних спотворень по каскадах…………………..

2.8 Вибір регулятора підсилення………………………………………………….

2.9Структурна схема пристрою…………………………………………………..

2.10 Обгрунтування можливості розробки схеми пристрою на ІМС…………..

3. Електричний розрахунок каскадів пристрою....................................................

3.1 Розрахунок каскаду кінцевого підсилення.....................................................

3.2 Розрахунок каскаду попереднього підсилення .............................................

3.3 Розрахунок регулятора контрастності…………………………………….....

4.Моделювання пристрою на ЕОМ………………………………………………

5. Порівняння результатів проектування та моделювання……………………...

Заключення...............................................................................................................

Похожие материалы

Информация о работе